UNEC – Tədqiqat universitetidir

UNEC dünya elm məkanına aktiv inteqrasiya olunur. Hər il bütün dünyada məşhur olan alimlərin iştirakı ilə iqtisadiyyatın ənənəvi və yeni aktual problemləri üzrə beynəlxalq konfranslar, forumlar, elmi seminarlar keçirilir. ABŞ, Avropa, MDB, Asiyanın qabaqcıl universitetləri ilə birgə onlayn rejimdə video konfranslar təşkil edilir. UNEC alimləri beynəlxalq elmi konfranslarda, dünyanın tanınmış tədqiqat mərkəzlərində məruzələrlə fəal çıxış edir, diskussiyalar və fikir mübadiləsi aparırlar.

UNEC Avropa Şurasının (TASİS, TEMPUS, ERASMUS, SOKRATES), ABŞ (Fubright), bir sıra beynəlxalq iqtisadi təşkilatların (BMT, UNCTAD, Dünya Bankı, DTB) beynəlxalq elmi-innovasiya layihələrinin fəal iştirakçısıdır.

İqtisadi təhsil sahəsində ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə 2009-cu ildə İqtisadi Araşdırmalar Elmi-tədqiqat institutu yaradılmışdır ki, bu da qısa bir zamanda qabaqcıl ideya və innovasiyaların mərkəzinə çevrilmişdir.

Hər il UNEC alimlərinin beynəlxalq xülasə edilmiş jurnallardakı məqalələrin sayı artır ki, bu da bizim universitetin dünya reytinqlərində mövqeyini yaxşılaşdırır.
UNEC-də İqtisadi nəzəriyyə, Makroiqtisadiyyat, Maliyyə, Pul tədavülü və kredit, Dünya iqtisadiyyatı elmi istiqamətlər üzrə dissertasiyaların müdafiəsi üzrə Şuralar fəaliyyət göstərir.
“İqtisadi universitet” nəşriyyatı aktiv olaraq elmi monoqrafiyalar, tədris-metodoloji materiallar, analitik icmallar buraxır.
UNEC-də “İqtisadi elmlər: nəzəriyyə və praktika” və “Geoiqtisadiyyat” jurnalları, həmçinin də “İqtisadçı” qəzeti nəşr olunur.

Elm fəaliyyətinin təşkili və idarə edilməsi

 • Universitetin professor-müəllim heyətini aktiv şəkildə elmi-tədqiqat işlərinə cəlb etməklə onların ölkədə və dünyada mövcud elm və innovasiya proseslərinə cəlb etmək, həmçinin bu istiqamətdəki fəaliyyətdə tələbə heyətinin iştirakını da təmin etmək;
 • Universitetdə İqtisad elminin müasir sahələrinin inkişafı, peşə hazırlığının yüksəldilməsi, təhsilin davamlı tərəqqisinin təmin olunması istiqamətində elmi nailiyyətlərdən istifadə etmək;
 • Müasir elmi-innovativ metodları tədqiqat prosesində və təhsil sistemində tətbiqini təşkil etmək;
 • Universitetin elmi-tədqiqat sisteminin idarə olunmasını təkmilləşdirmək;
 • Universitetin professor və müəllim heyətinin elmi intellektinin və bacarıqlarının daim artırılması istiqamətində imkanları araşdıraraq, onların bundan istifadəsini asanlaşdırmaq;
 • Elmi məktəb və istiqamətləri formalaşdırmaq;
 • Elmi-metodoloji və elmi-texnoloji profil üzrə kompleks mövzuların müəyyən edilməsi;
 • Universitetdə doktorluq dissertasiya işlərinin hazırlanması, müdafiəsi və idarə olunması işlərini təşkil etmək və bunu beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaq;
 • Dünyanın bir sıra ölkələrində mövcud olan universitetlərinin müvafiq qurumları ilə əməkdaşlığı genişləndirərək müasir elmi təcrübələrin universitetə gətirilərək tətbiqinə çalışmaq;
 • Qrantlar, dövlət vəsaitləri, təsərrüfat hesablı müqavilələr əsasında maliyyə vəsaiti cəlb edərək universitetdə elmin maddi-texniki bazasını formalaşdırmaq və inkişaf etdirmək;
 • İqtisad elmi ilə bağlı nəşrlərin hazırlanmasını, yayılmasını, konfransların, seminarların və digər elmi tədbirlərin keçirilməsini həyata keçirmək;
 • Universitetin əməkdaşlarının beynəlxalq səviyyəli jurnallarda məqalələrinin çapı ilə bağlı informasiya və ilkin məsləhət vermək;
 • Azərbaycan Dövləti və Beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən elan olunan elmin inkişafı ilə bağlı qrant müsabiqələrində universitetin əməkdaşlarının iştirakı məqsədilə bu barədə onları mütəmadi məlumatlandırmaq və layihələrin hazırlanmasında məsləhət vermək;
 • Universitetin professor və müəllim heyətinin respublika daxili və xarici ölkələrdə keçirilən konfranslarda, seminarlarda, treyninqlərdə və bu kimi digər tədbirlərdə iştirakını təmin edərək onları elanlar barəsində məlumatlandırmaq.
3048 4