Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində
ED 2.10 Dissertasiya şurası 

ED 2.10 Dissertasiya Şurasının 12 iyun 2024-cü il saat 15:00-da iddiaçı Səadət Hacıyevanın «Sahə iqtisadiyyat» ixtisas şifri üzrə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün keçiriləcək iclasının zoom  linki https://zoom.us/j/96412442019
(parol 123456)

Avtoreferat_- Səadət Hacıyeva

Abstract – Səadət Hacıyeva

*

29 may 2024-cü il saat 15:00-da  ED 2.10 Dissertasiya Şurasının iclasi: iddiaçı Zeyneb Qİyasovanın «Ümumi iqtisadiyyat» ixtisas şifri üzrə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün keçiriləcək iclasının zoom linki  https://zoom.us/j/93846936363  (parol 123456)

ED 2.10 Dissertasiya Şurasının 22 may 2024-cü il saat 15:00-da iddiaçı Ibadet Huseynovun «Ümumi iqtisadiyyat» ixtisas şifri üzrə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün keçiriləcək iclasının zoom  inki https://zoom.us/j/97742411018  (parol 123456)

Avtoreferat_- İbadət_Hüseynov
Abstract  – İbadat_Huseynov

*

ED 2.10 Dissertasiya Şurasının 24 aprel 2024-cü il saat 16:00-da iddiaçı Jalə Əfəndiyevanın 5301.01- «Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi» ixtisas şifri üzrə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün keçiriləcək iclasının zoom linki  https://zoom.us/j/92372389445 (parol: 773301)

Abstract – Jalə Əfəndiyeva
Avtoreferat_-_Jalə Əfəndiyeva

 

ED 2.10 Dissertasiya Şurasının 24 aprel 2024-cü il saat 14:00-da iddiaçı Ross Tim Rasimovicin 5307.01- «İqtisadi Nəzəriyyə» ixtisas şifri üzrə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün keçiriləcək iclasının zoom linki  https://zoom.us/j/97885940686 (parol: 123456)

АVTOREFERAT_(eng) Ross Tim Rasimovic
Автореферат (rus) Ross Tim Rasimovic
Abstract Ross Tim Rasimovic

ED 2.10 Dissertasiya Şurasının 06 mart 2024-cü il saat 14:00-da iddiaçı Leyli Melıkovanin 5301.01- «Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi» ixtisas şifri üzrə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün keçiriləcək iclasının zoom linki

https://zoom.us/j/92637625585  parol: 232897

 

Avtoreferat – Ayaz Vidadi oğlu Neymətli – 5301.01
Abstract – Ayaz Vidadi Neymatli – 5301.01

Автореферат-Лейли Меликова
Avtoreferat-Leyli Məlikova
Abstract Leyli Malikova

 

ED 2.10 Dissertasiya Şurasının 28 FEVARAL 2024-cü il saat 15:00-da iddiaçı Vuqar Namazovun 5301.01- «Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi» ixtisas şifri üzrə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün keçiriləcək iclasının zoom linki:
https://zoom.us/j/97631665700  Parol: 691744

Avtoreferat_-_Vuqar_Namazov
Abstract – Vuqar_Namazov

ED 2.10 Dissertasiya Şurasının 31 yanvar 2024-cü il saat 15:00-da iddiaçı Gunay Resulovanın 5301.01- «Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi» ixtisas şifri üzrə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün keçiriləcək iclasının zoom linki 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində
ED 2.10 Dissertasiya şurası 

Dissertasiya şurası 53 “İqtisad elmləri” elm sahəsinin 5301.01 «Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi», 5307.01 «İqtisadi nəzəriyyə», 5308.01 «Ümumi iqtisadiyyat» və 5312.01 «Sahə iqtisadiyyatı» ixtisasları üzrə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru elmi dərəcələri almaq üçün dissertasiya işlərinin müdafiəsini təşkil edir.

Fəaliyyət göstərən Dissertasiya şurasının  tərkibində fəal elmi və elmi-pedaqoji iş aparan 28 nəfər yüksək ixtisaslı mütəxəssislər təmsil  olunurlar.

Dissertasiya şurasının sədri:
i.e.d., prof. Yaşar Kəlbiyev

Sədr müavini:
i.e.d., prof. Rasim Həsənov

Elmi katib:
i.f.d. Suqra Hümbətova

 

Müdafiə şurasının iclasları:

ED 2.10 Dissertasiya Şurasının 24 yanvar 2024-cü il saat 15:00-da iddiaçı Heydər Ağayev 5301.01- «Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi» ixtisas şifri üzrə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün keçiriləcək iclasının zoom linkihttps://zoom.us/j/97580177592 (Giriş kodu – 014029)
*

*

ED 2.10 Dissertasiya Şurasının 06 dekabr 2023-cü il saat 15:00-da iddiaçı ABREHET MEHARİNİN 5312.01- «Sahə iqtisadiyyatı» ixtisas şifri üzrə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün keçiriləcək iclasının zoom linki:

 https://zoom.us/j/96682391573?pwd=cm03VTYrUWhPTHFsa1ZuangySXBidz09
PAROL: 123456

Avtoreferat_ABREHET_MEHARI (azərbaycan)
ABSTRACT (eng)

 

ED 2.10 Dissertasiya Şurasının 29 noyabr 2023-cü il saat 15:00-da iddiaçı Şadiyya Amanovanın 5301.01- «Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi» ixtisas şifri üzrə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün keçiriləcək iclasının zoom linkini Sizə göndəririk:  https://zoom.us/j/98512235827  PAROL: 123456

Avtoreferat_Şadiyya_Amanova
Avtoreferat_Şadiyya_Amanova (eng)

*

ED 2.10 Dissertasiya Şurasının iclası – 15 noyabr 2023-cü il saat 15:00-da iddiaçı Əbdülrəhim Dadaşovun 5301.01 ixtisas şifri üzrə iqtisad üzfə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün keçiriləcək müdafiə iclasının zoom linki https://zoom.us/j/97815906242 PAROL: 123456

AVTOREFERAT-ABDULRAHİM_DADASOV
AVTOREFERAT-ABDULRAHİM_DADASOV (eng) 

 

  • ED 2.10 Dissertasiya Şurasının iclası – 25 oktyabr 2023-cü il saat 15:00-da
    İddiaçı: Ağanemət Ağayevin 5301.01 ixtisas şifri üzrə iqtisad elmləri doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün keçiriləcək müdafiə iclasının zoom linki  https://zoom.us/j/95828120801  PAROL: 123456

*

AVTOREFERAT. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA BÜDCƏ KƏSİRİNİN QİYMƏTLİ KAĞIZLARLA MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ

ABSTRACT. FINANCING PROBLEMS OF THE BUDGET DEFICIT WITH SECURITIES IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

 

*

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində
FD 1.11 Dissertasiya şurası 

21 iyun 2024-cü il tarixdə saat 15:00-da Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutunda fəaliyyət göstərən FD 1.11 Dissertasiya şurasında iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 1 nəfərin dissertasiya işinin müdafiəsi təşkil olunacaq.

 Faruq Həmzə oğlu Ziyadov     

İxtisas:     5304.01 – “İqtisadi fəaliyyət növləri”

Mövzu:  “Aqrar-emal sferasının investisiya mexanizmlərinin tənzimlənməsi istiqamətləri” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müdafiəsi.

(saat 15:00)

Müdafiənin linki:   Код доступа123456    https://zoom.us/j/97630404769

11 iyun 2024-cü il tarixdə saat 15:00-da Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutunda fəaliyyət göstərən FD 1.11 Dissertasiya şurasında iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün 1 nəfərin müdafiəsi təşkil olunacaq.

Quliyeva Əfsanə Bəbirovna 

İxtisas:    5303.01 – “Mühasibat uçotu”
Mövzu: “Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartlarının tətbiqi şəraitində qiymətli kağızların uçotu və təhlili problemləri” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müdafiəsi.

Müdafiənin linki aşağıdakıdır:
Код доступа 123456
https://zoom.us/j/99071178465
*

Dissertasiya şurası 53 «İqtisad elmləri» elm sahəsinin 5302.01 “Ekonometriya, iqtisadi statistika”, 5303.01 “Mühasibat uçotu”, 5304.01 “İqtisadi fəaliyyət növləri” və 5310.01 “Dünya iqtisadiyyatı” ixtisasları üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işlərinin müdafiəsini təşkil edir.

Fəaliyyət göstərən Dissertasiya şurasının  tərkibində fəal elmi və elmi-pedaqoji iş aparan 24 nəfər yüksək ixtisaslı mütəxəssislər təmsil  olunurlar.

Dissertasiya şurasının sədri:
i.e.d., prof. Yadulla H.Həsənli

Sədr müavini:
i.f.d., dos. Fariz S.Əhmədov

Elmi katib:
i.e.n. Rəşad A.Hüseynov

 

ELANLAR:

26 aprel 2024-cü il tarixdə saat 14:00-da Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu nəzdində FD 1.11 Dissertasiya şurasında iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün bir nəfərin müdafiəsi təşkil olunacaq.

Nərgiz Üzeyir qızı Hacıyeva
İxtisas:   5310.01-“Dünya iqtisadiyyatı”
Mövzu:  “Azərbaycanın azad olunmuş ərazilərində işğal dövründə aparılmış idxal və ixracın iqtisadi-hüquqi qiymətləndirilməsi” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müdafiəsi.  (saat 14:00)

Müdafiənin linki aşağıdakıdır:

Код доступа660397
https://zoom.us/j/92994613670

*

23 fevral 2024-cü il tarixdə saat 14:00-da Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu nəzdində FD 1.11 Dissertasiya şurasında iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün bir nəfərin müdafiəsi təşkil olunacaq.

Mustafa Mohammad Ahmad Alalavneh

İxtisas: 5310.01 – “Dünya iqtisadiyyatı”

Mövzu: “Assessing the Impact of Foreign Direct Investment on Jordan’s Economic Development” (Birbaşa xarici investisiyaların İordaniyanın iqtisadi inkişafına təsirinin qiymətləndirilməsi) mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müdafiəsi.

(saat 14:00)

Müdafiənin linki:  Код доступа123456    https://zoom.us/j/99705578732

AVTOREFERAT_-_Mustafa_Mohammad_Ahmad_Alalawneh
ABSTRACT-Mustafa_Mohammad_Ahmad_Alalawneh

*
24 noyabr 2023-cü il tarixdə saat 14:00-da Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu nəzdində FD 1.11 Dissertasiya şurasında iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün  2 nəfərin müdafiəsi təşkil olunacaq.

  1. Əhliman Yaşasif oğlu Abbasovun 5310.01 – “Dünya iqtisadiyyatı” ixtisasında iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Qlobal maliyyə böhranının beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya proseslərinə təsirinin qiymətləndirilməsi” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müdafiəsi. (saat 14:00)
  1. Səbinə Hüseyn qızı Hüseynovanın 5304.01 – “İqtisadi fəaliyyət növləri” ixtisasında iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Aqrar sahədə biznes strukturlarının səmərəli istehsal fəaliyyətinin inkişafı istiqamətləri” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müdafiəsi. (saat 16:00)

Müdafiənin linki aşağıdakıdır:

Код доступа241389
https://zoom.us/j/95276322038

17 noyabr 2023-cü il tarixdə saat 14:00-da Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutu nəzdində FD 1.11 Dissertasiya şurasında Nəzrin Hacıağa qızı Rüstəmbəyovanın 5310.01 – “Dünya iqtisadiyyatı” ixtisasında iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Асиммтерия затрат и результатов при формировании и реализации человеческого капитала: международный опыт и национальная специфика” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcək.

Müdafiənin linki aşağıdakıdır:

Код доступа994993
https://zoom.us/j/99261425907

F1.11 Dissertasiya Şurasının iclası – 17 noyabr 2023-cü il saat 14:00-da
iddiaçı: Nəzrin Rüstəmbəyovanın 5310.01 – Dünya iqtisadiyyatı ixtisası üzrə iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün keçiriləcək müdafiə iclasının zoom linki   https://zoom.us/j/92369714417  parol: 123456

AVTOREFERAT – NƏZRİN_RÜSTƏMBƏYOVA
АВТОРЕФЕРАТ – НАЗРИН РУСТАМБЕКОВА
ABSTRACT-NAZRİN_RUSTEMBEYOVA

*

Toğrul Mahmud oğlu Allahmanlının 5310.01 –  “Dünya iqtisadiyyatı” ixtisasında iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəs almaq üçün “Azərbaycan və Polşa respublikalarının iqtisadi əlaqələrinin perspektiv inkişaf istiqamətləri” mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müdafiəsi.

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi-Tədqiqat İnstitutunda fəaliyyət göstərən FD 1.11 Dissertasiya şurasında

saat 14:00-da

Код доступа123456
https://zoom.us/j/98854139855

eskort - buy tiktok followers - youtube izlenme satın al - twitch viewer bot - deneme bonusu veren siteler - takipçi - instagram story viewer - postegro - buy instagram followers - buy instagram followers - antalya airport transfer - istanbul escort - mecidiyeköy escort - bakırköy escort - ip stresser - istanbul escort - deneme bonusu - sahabet - onwin - ip stresser - Aviator oyna - porno - yabancı dizi izle - instagram report tool - Mersin evden eve nakliyat - Cinsel sohbet - instagram takipçi satın al -

anlaşmalı boşanma

-

niwo opleiding

-

loodgieter den haag

- buy starlink