9648 10

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində
ED 2.10 Dissertasiya şurası 

Dissertasiya şurası 53 «İqtisad elmləri» elm sahəsinin 5301.01 «Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi», 5307.01 «İqtisadi nəzəriyyə», 5308.01 «Ümumi iqtisadiyyat» və 5312.01 «Sahə iqtisadiyyatı» ixtisasları üzrə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru elmi dərəcələri almaq üçün dissertasiya işlərinin müdafiəsini təşkil edir.

Fəaliyyət göstərən Dissertasiya şurasının  tərkibində fəal elmi və elmi-pedaqoji iş aparan 24 nəfər yüksək ixtisaslı mütəxəssislər təmsil  olunurlar.

Dissertasiya şurasının sədri:
i.e.d., prof. Məhiş Əhmədov

Sədr müavinləri:
 UNEC-in kafedra müdiri,  i.e.d., prof. Arif Şəkərəliyev,
UNEC-in kafedra müdiri,  i.e.d., prof. Əlican Babayev

Elmi katib:
UNEC-in “Maliyyə və maliyyə institutları” kafedrasının dosenti, i.f.d. Zöhrab İbrahimov

*

Dissertasiya müdafiə edən   iddiaçının adı, atasının adı və soyadı

Dissertasiya işi mövzusunun elmi rəhbəri (elmi məsləhətçisi)

Dissertasiya işinin avtoteferatı

Avtoreferata daxil olan rəylər

 

Müdafiə şurasının iclasları 

28 sentyabr 2022ci il saat 14-00 da ED 2.10 Dissertaisya Surasinin iclas linki

Код доступа  547743  https://zoom.us/j/98887612033

21 sentyabr  2022-ci il tarixində saat 14:00-da Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində fəaliyyət göstərən ED 2.10 Dissertasiya şurasinda Nilufər Muradovanın iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün keçiriləcək müdafiə iclasının ZOOM linki https://zoom.us/j/95719471132 Security Passcode: 869049

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində fəaliyyət göstərən ED 2.10 Dissertasiya şurasinin 29 iyun 2022-ci il tarixində saat 14:00-da keçiriləcək iclasın zoom linki https://zoom.us/j/92096835806 Security Passcode: 173144

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində fəaliyyət göstərən ED 2.10 Dissertasiya şurasinin 18 may 2022-ci il tarixində saat 14:00-da keçiriləcək iqtisad elmləri üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün müdafiə iclasının zoom linki

 https://zoom.us/j/99463300888  Security Passcode: 123

 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində fəaliyyət göstərən ED 2.10 Dissertasiya şurasinin 04 may 2022-ci il tarixində saat 14:00-da keçiriləcək iclasın zoom linkin Sizə göndəririk  https://zoom.us/j/99305680729
Security Passcode: 123

*

20 may  2022-ci il tarixli ED 2.10 Dissertasiya şurasının iclasının (müdafiə) linki
https://zoom.us/j/94265042264
*

İddiaci LEYLİ MƏLİKOVA

Az.Dövlət İqtisad Universitetində fəaliyyət göstərən ED 2.10 Dissertasiya şurasinin 13 aprel 2022-ci il tarixində keçiriləcək iclasın zoom linki

https://zoom.us/j/99498732330
*

Az.Dövlət İqtisad Universitetində fəaliyyət göstərən ED 2.10 Dissertasiya şurasinin 16 mart 2022-ci il tarixində keçiriləcək iclasın zoom linki
https://zoom.us/j/91929122809 

*

18 fevral 2022-ci il tarixli FD 1.11 Dissertasiya şurasının iclasının (müdafiə) linki
  1. Korimova Muhammad
  2. Xamroyeva İroda

*

UNEC ED 2.10 Dissertasiya Şurasinda kecirilecek 16.02.2022-ci il tarixli mudafiənin linki
Saat 14.00 ve 16:00
https://zoom.us/j/94834706249

*

28 dekabr 2021-ci il tarixli FD 1.11 Dissertasiya şurasının iclasının (müdafiə) linki

https://zoom.us/j/97639281624

  1. Fətəliyeva Gülnarə
  2. Sadıqov İlqar

22 dekabr 2021ci il tarixinde kecirilecek ED 2.10 Dissertasiya surasinin iclas linki
https://zoom.us/j/98540997163
*

UNEC ED 2.10 Dissertasiya Şurasinda kecirilecek 15.11.2021-ci il tarixli mudafienin linki

Saat 14.00 və 16:00
https://zoom.us/j/96911780119
*

UNEC ED 2.10 Dissertasiya Şurasinda kecirilecek 15.11.2021-ci il tarixli mudafienin linki

Saat 14.00 və 16:00
https://zoom.us/j/96911780119
*

26 noyabr 2021ci il tarixde keçiriləcək FD1.11 Dissertasiya şurasinin iclas linki
https://zoom.us/j/93078278913
*

29 sentyabr 2021-ci il tarixdə ED 2.10 Dissertasiya Şurasının nəzərdə tutulmuş iclası ali məktəblərdə dərslərin başlanması ilə əlaqədar təxirə salınır.

Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün müdafiəsi təxirə salınmış dissertasiya işlərinin müdafiəsinin yeni təyin olunmuş tarixi və vaxtı barədə

27 oktyabr 2021 tarixində ED 2.10 DİSSERTASİYA ŞURASINDA keciriləcək mudafiənin linki  https://zoom.us/j/96518064760
  1. saat 14:00 — Vəsilə Xəlilova
  2. saat 16:30 — Tamara Əliyeva

*

5312.01 “Sahə iqisadiyyatı” ixtisası üzrə iddiaçı Qəhrəman Mühəddin oğlu Yusupovun və 5301.01 “Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi” ixtisası üzrə iddiaçı Məhəmməd İsmayıl oğlu Əlləzovun təxirə salınmış dissertasiya işlərinin müdafiəsinin yeni tarixi 03 noyabr 2021-ci il tarixinə, vaxtı isə müvafiq olaraq saat 14:00 və 16:00-a təyin olunmuşdur (bundan əvvəl müdafiənin keçirilməsi cari ilin 29 sentyabr tarixinə təyin olunmuşdu).

29 sentyabr 2021 tarixində ED 2.10 DİSSERTASİYA ŞURASINDA keciriləcək mudafiənin linki https://zoom.us/j/92330891751 

30 iyun 2021 ci il saat 14:00da ED 2.10 Diissertasiya şurasının iclas linki

https://zoom.us/j/97134479820
İddiaci: Kərimova Sevinc ve Həşimova Albina
*

25 iyun 2021 FD1.11 ŞURASİNİN İCLAS LİNKİ
https://zoom.us/j/91499844500

DADAŞOVA JALƏ
MUXTARLI NİCAT

*

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasinin UNEC-dəki ED 2.10 şurasının 23 iyun 2021-ci il tarixində keçiriləcək iclasının (müdafiənin) linki https://zoom.us/j/91761047327 

Əlvan Süleymanova  — ixtisas 5301.01 və 5308.01 — saat 14:00 

Səbinə Hüseynova  –  ixtisas 5301.01 — saat 16:00

*

18 iyun saat 14:00-da FD 1.11 müdafiə şurasının iclas linki  –  https://zoom.us/j/91463632635

İddiaçılar:

Saat 14:00-da  ixtisas 5303.01 – «Mühasibat uçotu» — Aynurə Hacıyeva

Saat 16:00-da  ixtisas 5303.01 – «Mühasibat uçotu» — Nərgiz Həsənova

*

31 may saat 10:00-da FD 1.11 müdafiə şurasının iclası – https://zoom.us/j/99592952153

Saat 14:00-da  ixtisas 5308.01 — Natəvan Namazova

Saat 16:00-da  ixtisas 5307.01 — Aysel Quliyeva

LINK – https://zoom.us/j/91716828515 

*

31 may saat 10:00-da FD 1.11 müdafiə şurasının iclası — Sabir Quluzadə   -  https://zoom.us/j/99592952153

*
DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLAR

FD 1.11 Disertasiya şurasının 30 sentyabr 2022-ci il tarixində keçiriləcək iclasının (müdafiənin) Cinarə İmamverdiyevanını AVTOREFERATLARI

Avtoreferat_(azərbaycan dilində)
Avtoreferat_(ingilis dilində)

21 sentyabr 2022-ci il tarixində ED 2.10 — Dissertasiya Şurasında keçiriləcək müdafiənin avtoreferatları  — iddiaçı Nilufər Muradova

Avtoreferat – Nilufar Muradova
Abstract – Nilufar Muradova

*
28 sentyabr 2022-ci il tarixində ED 2.10 — Dissertasiya Şurasında keçiriləcək müdafiənin avtoreferatları  — iddiaçılar Leyla Yusifova və Cavid Hüseynli

Avtoreferat  -Leyla Yusifova
Abstract – Leyla Yusifova

Avtoreferat – Cavid Huseynli
Abstract – Javid Huseynli


*

ABSTRACT-Nigar Mammadova
Avtoreferat -Nigar Mammadova

DİSSERTASİYA Tarana Karimova
ABSTRACT-ENGLİSH-Tarana Karimova

27  may 2022-ci il tarixində iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru dərəcəsi almaq üçün FD 1.11 — Dissertasiya Şurasının lclası (müdafiəçi YEGANƏ FƏTƏLİYEVANIN avtoreferatları və dissertasiyası)

Abstract – YEGANƏ FATALIYEVA
Avtoreferat – Yeganə Fətəliyeva

18  may 2022-ci il tarixində ED 2.10 — Dissertasiya Şurasının  iqtisad üzrə elmlər doktoru dərəcəsi üçün lclası

ABSTRACT-AGİL ASADOV-2022
Avtoreferat Aqil Əsədov

*
20  may 2022-ci il tarixində iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru dərəcəsi almaq üçün
FD 1.11 — Dissertasiya Şurasının lclası

Abstract Xatira Dovlatova
Avtoreferat-Xatira Dovlatova

Avtoreferat-Nizami İsmayılov
ABSTRACT-NIZAMI ISMAYLOV

04 may 2022-ci il tarixində ED 2.10 — Dissertasiya Şurasının lclası (müdafiəin avtoreferatları və dissertasiyalar)
  1. Nicat Hüseynov — 5301.01
  2. Nigar Ələkbərova — 5312.01

*

Avtoreferat_Nicat Huseynov
Abstract Nijat Huseynov
АВТОРЕФЕРАТ-НИГАР АЛЕКБЕРОВА
Avtoreferat-NİGAR ƏLƏKBƏROVA
ABSTRACT-NİGAR ALEKBEROVA

ED 2.10 Dissertasiya şurasının 20 aprel 2022-ci il tarixində keçiriləcək iclasının (müdafiənin) AVTOREFERATLARI və DİSSERTASİYA

Avtoreferat Metanet Hesenova
ABSTRACT-METANET HASANOVA

*

ED 2.10 Dissertasiya şurasının 13 aprel 2022-ci il tarixində keçiriləcək iclasının (müdafiənin) AVTOREFERATLARI və DİSSERTASİYA


AZ_Аvtoreferat – Leyli Məlikova

RU- Автореферат – Лейли Меликова
Abstact – Leyli Melikova

ED 2.10 Dissertasiya şurasının 16 mart 2022-ci il tarixində keçiriləcək iclasının (müdafiənin) AVTOREFERATLARI və DİSSERTASİYA

Abstract – İsgandar Babazada
Avtoreferat – İsgəndər Babazadə

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi Tədqiqat İnstitutunda fəaliyyət göstərən  FD 1.11 Dissertasiya şurasının iclasının (11 mart 2022-ci il tarixində keçiriləcək MİRVARİ XƏQANİ QIZI QƏZƏNFƏRLİNİN MÜDAFİƏSİ) AVTOREFERAT ve DİSSERTASİYASI


Avtoreferat – Mirvari_Qəzənfərli

E D 2.10 Dissertasiya şurasının 16 Fevral 2022-ci il  tarixində keçiriləcək iclasının (müdafiənin) AVTOREFERATLARI və DİSSERTASİYALARI

Abstrakt – Ruhiyya Aliyeva
Avtoreferat – Ruhiyyə Əliyeva

Avtoreferat – Şəhla Musa qızı Əlicanova 
 Abstrakt  – Alijanova Shahla Musa

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi Tədqiqat İnstitutunda fəaliyyət göstərən  FD 1.11 Dissertasiya şurasının iclasının (04 FEVRAL 2022-ci il tarixində keçiriləcək  müdafiənin AVTOREFERAT ve DİSSERTASİYASI

Avtoreferat – Əsmər Manafova
Abstract – Asmar Manafova

FD 1.11 Disertasiya şurasının 28 DEKABR 2021-ci il tarixində keçiriləcək iclasının (müdafiənin) AVTOREFERATLARI

Avtoreferat – İlqar Sadıqov – azərbaycan dilində
Avtoreferat – İlgar Sadiqov – English version

Avtoreferat – Gülnarə Fətəliyeva – azərbaycan dilində
Avtoreferat – Gülnarə Fətəliyeva – English version

*

ED 2.10 Disertasiya şurasının 22 DEKABR 2021-ci il tarixində keçiriləcək iclasının (müdafiənin) AVTOREFERATLARI:

Fuad Cabbarov – ABSTRACT
Aftoreferat Fuad Cabbarov – azərbaycan dilində

AVTOREFERAT- Orxan Bağırov – azərbaycan dilində
Abstract – Orkhan Baghirov

ED 2.10 şurasının 15 DEKABR 2021-ci il tarixində keçiriləcək iclasının (müdafiənin) AVTOREFERATLARI

Arzu Allahverdiyeva- Avtoreferat – azərbaycan dilində
Arzu Allahverdiyeva-Avtoreferat -ingilis dilində

Pika Muradova-avtoreferat ingilis dilində
Pika Muradova-avtoreferat azərbaycan dilində

*

 26 noyabr 2021-de FD1.11 şurasında olacaq bu müdafiənin dissertasiya və avtoreferatları

İngilis dilinde Avtoreferat – Afqan Musayev

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında Ali Attestasiya Komissiyasinin UNEC-dəki ED 2.10 şurasının 27 oktyabr 2021-ci il tarixində keçiriləcək iclasının (müdafiənin) avtoreferatları

Azeri-Avtoreferat-Tamara Əliyeva
Avtoreferat-English version-Tamara Əliyeva

Rus dilində-Avtoreferat-Tamara Əliyeva

Avtoreferat-azeri-Vəsilə Xəlilova
Avtoreferat-english-Vesile Khalilova

 

ED 2.10 şurasının 20 OKTYABR 2021-ci il tarixində keçiriləcək iclasının (müdafiənin) DİSSERTASİYA VƏ AVTOREFERATLARI:

 *
 *
WordPress SEO - escort eskisehir - Sağlık Personeli - eskort -
Zero Waste Shop
- betasus giriş