TƏDRİS OLUNAN ƏSAS FƏNLƏRİN PROQRAMLARI

“Maliyyə bazarının müasir vəziyyəti” fənninin PROQRAMI

“Müasir maliyyə-kredit institutlarınını fəaliyyət istiqamətləri” fənni üzrə TƏDRİS PROQRAMI

“Bank sistemində böhran və antiböhran idarəetmə” fənni üzrə PROQRAM

“Bankların xarici-iqtisadi fəaliyyətinin əsasları” tədris fənninin PROQRAMI

“Bank nəzarəti və audit” fənninin PROQRAMI

“Pul-kredit tənzimlənməsi” fənn PROQRAMI

“Bank nəzarəti və audit” fənninin PROQRAMI

“Maliyyə, pul tədavülü və kredit” fənni üzrə tədris PROQRAMI

“Maliyyə bazarı” fənninin proqramı (“Maliyyə” ixtisası üzrə “Magistratura” pilləsində təhsil alanlar üçün)

«Bank işi» fənnindən kurs işi mövzuları (2014/2015)

«Bankların xarici iqtisadi fəaliyyətinin əsasları» tədris fənninin proqramı

“Bank işi” fənni üzrə tədris proqramı

“Bank işi” fənni üzrə test məcmuəsi

“Pul-kredit tənzimlənməsi” fənni üzrə tədris PROQRAMI

“Beynəlxalq valyuta və kredit münasibətləri” fənni üzrə tədris PROQRAMI

“İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və кreditləşdirilməsi” fənninin tədris proqramı

“Pul və banklar” fənninin tədris proqramı

“Müasir maliyyə-kredit institutlarının fəaliyyət istiqamətləri” fənni üzrə tədris proqramı

“Pul-kreditin tənzimlənməsi” fənni üzrə proqram

“Bank sistemində böhran və antiböhran idarəetmə” fənni üzrə proqram

“Bank işi” fənni üzrə proqram (XİQ üzrə)

Qiymətli kağızlar fənninin proqramı

“Bank sistemində böhran və antiböhran idarəetmə” fənni üzrə imtahan sualları (Magistratura)

“Pul-kreditin tənzimlənməsi” fənni üzrə imtahan sualları (Magistratura)

“Müasir maliyyə-kredit institutlarının fəaliyyət istiqamətləri” fənni üzrə imtahan sualları (Magistratura)

“Maliyyə bazarları” fənni üzrə imtahan sualları (Magistratura)

5301.01. «Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi» Elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru proqramı İxtisas fənn PROQRAMI

Ali məktəblərin “Maliyyə” ixtisası üzrə bakalavr pilləsində təhsil alan tələbələr üçün “Bank uçotu” fənninin Tədris Proqramı

Pul və banklar

3725 1