qeyri_svet_fototex.e.n., dos. Abdullayeva Svetlana İdris qızı

11  iyul 1949-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) bitirdikdən sonra həmin universitetdə əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Burada baş müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

Kutaisi Dövlət Universitetində namizədlik dissertasiyasını müdafiə etməklə texniki elmlər namizədi alimlik dərəcəsi adını almışdır.

 

*

60-dan çox elmi əsərin, 4 dərsliyin, bir neçə proqram və metodik göstərişlərin müəlliifidir.

Hazırda İqtisad Universitetinin “Standartlaşdırma və sertifikasiya” kafedrasının dosentidir.

Ailəlidir. Üç övladı, nəvələri var.