8tex.e.n., dos. Əsədov Telman Məmməd oğlu

12.03.1932-ci ildə İrəvan şəhərində anadan olmuşdur.

1955-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsəsrrüfatı İnstitutunun Mexanikləşdirmə fakültəsini bitirmişdir.

1963-cü ildə Moskvada namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək texnika elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

1963-1975-ci illərdə Azərbaycan Elmi-tədqiqat Kənd Təsərrüfatının Mexanikləşdirilməsi və Elektrikləşdirilməsi İnstitutunda şöbə müdiri vəzifəsində işləmişdir.

1975-2000-ci illərdə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun “Tərsimi həndəsə və rəsmxətt” kafedrasının müdiri vəzifəsində işləmişdir.
2000-2015-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları” kafedrasının dosenti olmuşdur.

 

 

*

60-dan artıq elmi-metodiki əsəri, “Tərsimi həndəsə” dərs vəsaiti nəşr edilmişdir.

“İxtira etdiyi və işləyib hazırladığı PBA-10 markalı buzovlar üçün yemləmə qurğusu (şəhadətnamə N391021) 1978-ci ildə kütləvi istehsal olunmuşdur.

1975-ci ildə PBA-10 qurğusu SSRİ Xalq Təsərrüfatı nailiyyətləri sərgisində nümayiş etdirilmiş, müəllif sərginin gümüş medalı ilə təltif olunmuşdur.

UNEC-in Fəxri pro­fes­soru olub.