stan_foto_hacizalovtex.e.n., dos. Hacızalov Məhəmməd Neymət oğlu

09 iyun 1953-cü ildə Bakıda anadan olmuşdur.

1975-ci ildə Azərbaycan Politexnik İnstitutunu (indiki Azərbaycan Texniki Universitetini) bitirmişdir.

1975-1988-ci illərdə Dövlətdənizneft elmi-tədqiqat və layihə institutunda mühəndis, sonra kiçik elmi işçi və baş elmi işçi vəzifələrində işləmişdir.

1979-1983-cü illərdə Ukrayna Akademiyasının E.O.Paton adına Qaynaq İnstitutunda (Kiyev) aspiranturada oxumuşdur. 1985-ci ildə orada dissertasiya işini müdafiə edərək texnika elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

 

*

1988-2002-ci illərdə Azərbaycan Neft Akademiyasında “Materiallar müqaviməti” kafedrasının assistenti olub. 1991-ci ildən həmin kafedrada dosent vəzifəsində çalışıb.

2002-2017-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində  “Standartlaşdırma və sertifikasiya”  kafedrasının dosenti vəziəsində işləyib.