9Həsənov Mədət Məmmədhəsən oğlu

31 dekabr 1935-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur.

1958-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Aqrar Universiteti) bitirmişdir.

1958-1959-cu illərdə Zaqatala rayonunda Təmir-texnika stansiyasında mühəndis vəzifəsində işləmişdir.

1959-1977-ci illərdə Azərb. Resp. Kənd-texnika Birliyinin Gəncə şəhərindəki rayonlararsı bazasında baş mühəndis, 1977-1979-cu illərdə Az ETKTMEN-da elmi işçi vəzifələrində işləmişdir.

1979-2002-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında prorektor, baş müəllim, dosent vəzifələrində işləmişdir.

 

 

*

1984-cü ildə Az ETKTMEN-da aspirantura yolu ilə dissertasiya işini müdafiə edib, texnika elmləri namizədi elmi adı almışdır.

68 ədəd elmi-metodiki əsərlərin müəllifidir.

2002-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları” kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışıb.

2017-ci ilə kimi UNEC-in Fəxri professoru olub. 2017-ci ildən təqaüddədir.

Ailəlidir, beş övladı, nəvələri var.