qeyri_nuraddin_fototex.e.n., dos. Həsənov Nurəddin Nəsir oğlu

16 dekabr 1942-ci ildə Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur.

1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinə daxil olmuşdur.

1967-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Əmtəəşünaslıq fakültəsini bitirmiş və həmin ildən həmin institutun “Qeyri ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı” kafedrasında pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.

1970-1973-cü illərdə əyani şöbə üzrə aspiranturada təhsil almışdır.

 

 

*

1975-ci ildə Moskva Kooperativ İnstitutunun ixtisaslaşdırılmış Elmi Şurasında “Süni gön və plyonka materiallarının çirklənməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

100-dən çox elmi əsəri çap edilmişdir, o cümlədən 10 dərsliyin, 8 dərs vəsaitinin müəllifidir.

Ailəlidir, 1 qızı, 2 nəvəsi var.