6tex.e.n., dos. İsmayılzadə Mətanət Həmzə qızı

21 dekabr 1961-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1986-cı ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Kimya İnstitutunu (Azərbaycan Dövlət Neft Akademitası) bitirmişdir.

1986-cı ildən Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Energetika İnstitutunda mühəndis vəzifəsində işləmişdir.

1998-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Texnoloji maşınlar və sahə avadnlıqları” kafedrasında müəllim, baş müəllim və dosent vəzifələrində çalışıb.

 

 

*

12 mart 2003-cü ildə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Energetika İnstitutunun İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şurasında namizədlik dissertasiyasını  müdafiə etmişdir. Texnika elmləri namizədidir.

25 elmi-metodiki əsərin, 1 monoqrafiyanın, 3 dərs vəsaitinin, 2 ixtiranın, 2 metodik göstərişin, 5 fənn proqramının və 10 məqalənin müəllifidir.

Respublika “Beynlxalq Qadınlar klubu”nun üzvü, “Gələcək nəsil” uşaq xeyriyyə mərkəzinin prezidentidir.

Ailəlidir, iki övladı və nəvələri var.