tex.e.n., dos. Mikayılova Rəna Nuru

Namizədlik dissertasiya işini müdafiə edib. Texnika elmləri namizədidir.

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Rəqəmsal iqtisadiyyat və İKT” kafedrasının dosentidir.

IMG_5536 IMG_5539