cog_humay_fototex.e.n. dos. Pənahova Humay Məmməd qızı

13 aprel 1947-ci ildə Tovuz rayonunun Xaçınlı kəndində anadan olmuşdur.

1954-cü ildə Xaçınlı kənd orta məktəbinin birinci sinifinə getmişdir.

1967-ci ildə Lenin adına Pedaqoji Universitetinin (indiki Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti) Biologiya fakültəsinə daxil olmuş;
1972-ci ildə həmin universiteti bitirmişdir.

 

*

2003-cü ildə Azərbaycan Neft Akademiyasında müdafiə etmiş, texnika elmləri namizədi elmi adını almışdır.

1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Kimya” kafedrasında işləmişdir.

1989-cu ildən “Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı” kafedrasında əvvəlcə laborant, sonra müəllim, baş müəllim işləmişdir.
Hazırda kafedranın dosentidir.

Ailəlidir, üç övladı və üç nəvəsi var.