cog_qabil_fototex.e.n. Həsənov Qabil Həbib oğlu

1933-cü il fevralın 2-də  Ağdamda anadan olmuşdur.

1942-ci ildə Ağdamın 1 N-li məktəbinə daxil olaraq 1952-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

1953-ci ildə Azərbaycan Sənaye İnstitunun neft mədən fakultəsinə daxil olmuş;
1959-cı ildə həmin ali məktəbin axşam şöbəsini bitirmişdir.

1953-1959 illər ərzində “Azərdövlətarxteklahiyə”-də, “Neft hasilatı üzrə Az ETİ”-də, Bakı Texnoloji Texnikumunda müxtəlif vəzifələrdə işləmişdir.

1959-1967-ci illərdə neft-qaz quyularının qazılması ETİ-da, Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda (indiki UNEC) işləmişdir.

 

*

1970-ci ildə AMEA-ın dərin neft-qaz yataqlarının işlənməsi problemləri institutunun  qiyabi aspiranturasına daxil olaraq, 1973-cü ildə “Dərin neft-qaz quyularının müxtəlif üsullarla qazılmasının iqtisadi səmərəliliyinin tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək texnika elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır.

1967-ci ildən İqtisad Universitetində müəllimdir. 1979-cu ildən “Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı” kafedrasında dosent vəzifəsində işləyib. Hazırda kafedrada dosent-məsləhətçidir.

60-a qədər elmi-publisistik məqalə və elmi məqalələrin  müəllifidir.

Evlidir, dörd övladı var.