cog_sevil_fototex.e.n. Xasiyeva Sevil Əsgər  qızı

1931-ci ildə Şəmkirdə anadan olub.

1950-ci ildə D.İ.Mendeleyev ad. Moskva Kimya-texnologiya institutuna daxil olub.
1955-ci ildə həmin institutu bitirib.

1955-ci ildən Az. Elmlər Akademiyasının Qeyri-orqanik Kimya İnstitutunda işləməyə başlayıb.

 

 

*

1959-cu ildə aspiranturaya qəbul olunub.

1964-cü ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək texnika elmləri namizədi edmi adına layiq görülmüşdür.

1966-cı ildə «Ümumi fənlər» kafedrasının dosenti seçilib.

Hazırda «Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyatı» kafedrasında dosent-məsləhətçidir.