tex.f.d. Rəhimova Könül Elbrus qızı

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Texnoloji maşınlar və sahə avadanlığı”
kafedrasının müəllimidir.

Namizədlik dissertasiya işini müdafiə edib, texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktorudur.

rektor_muellimlerkonul_2513649332473823232_nkonul18294931849216_n

*

konul_esmira19075057664_nkonul503725_8797529924991713280_nkonul5133513042968969216_n