TUDİFAK – bakalavr buraxılış işlərinin elektron versiyaları (Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə)

 N

 Adı, soyadı, atasının adı 

Mövzu

Elmi rəhbər

 1  2  3 4
1. İsgəndərova Günay Azər  İSRAİL VE ARAP BAHARI  N.K.Cəfərov
2. Mirzəyev Azad  HAYDAR ALİYEV DÖNEMİNDE AZERBAYCANIN BÖLGÜSEL DIŞ POLİTİKASI E.X.Məmmədli
3. Şahhüseynova Ulduz  ABD’nin  AFRİKA POLİTİKASI (1991-2013) A.A.Aslanlı
4. Cəfərli Dilşad Behbud  ASYA-PASİFİK BÖLGESİNDE BRİCS ÖRGÜTÜ  N.K.Cəfərov
5. Məhərrəmli Oruc Faiq  AVRUPA BİRLİĞİNİN ORTAK TARIM POLİTİKASI Ə.Ş.İsayev
6. Hürrəmli Aygün İlqar  ULUSLARARASI İLİŞKİLER İ.N.Qədimova
7. Məmmədova Aytən  ULUSLARARASI ANDLAŞMALARIN ONAYLANMASI İ.N.Qədimova
8. İbrahimov Cavid  AZERBAYCAN-İRAN İLİŞKİLERİNDE KARABAĞ SORUNU FAKTÖRÜ A.A.Aslanlı
9. Nuruşov Cavidan Knyaz  11 EYLÜL OLAYLARI ÖNCESİNDE VE SONRASINDA (2001 – 2002 YILLARI) ABD   MEDYASINDA AZERBAYCAN A.A.Aslanlı
10. Rəsulzadə Elgün Qalib  AZERBAYCAN-AGİT İLİŞKİLERİ  N.K.Cəfərov
 11. Əsədov Elvin Çingiz  ABD’NİN ASYA PASİFİK POLİTİKASI Ə.Ş. İsayev
 12. Əzizov Elxan Faiq  TÜRKİYE’NİN ORTADOĞU POLİTİKASI E.X.Məmmədli
13. Əsgərov Elxan Hacı  AZERBEYCANDA TURİZM VE ONUN PROBLEMLERİ Q.N.Bayramlı
14. Əliyev Fərid  ULUSLARARASI İLİŞKİLER  Q.N.Bayramlı
15.  Gökçay  Eyup  ULUSLARARASI COCUK HAKLARI N.K.Xanəhmədov
16. Zeynallı Hacı  AZERBAYCAN-BALTİK ÜLKELERİ İLİŞKİLERİ A.A.Aslanlı
17. Alıyeva İradə  SOĞUK SAVAŞ SONRASI ABD’NİN   ORTADOĞU POLİTİKASI A.A.Məmmədov
18. Behbudova Leyla  SOĞUK SAVAŞ SONRASI RUSYA UKRAYNA İLİŞKİLERİ E.X.Məmmədli
 19. Mehdi Mehdiyev  ABD’NİN ÇOK YÖNLÜ DIŞ POLİTİKA STRATEJİLERİ VE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR A.A.Məmmədov
 20. Şıxəlili Minə  AZERBAYCAN KAMU KURULUŞLARINDA ELEMAN SEÇME VE YERLEŞDİRME PROSEDURU R.X.Qasımov
 21. İsmayılov Murad  “FAİZ ORANININ DÖVİZ KURU OYNAKLIĞI İLE İLİŞKİSİ – AZERBAYCAN ÖRNEĞİ” Ə.Ş. İsayev
22. Məmmədova  Nigar  DİN VE SİYASET İLİŞKİSİNİN ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ A.A.Məmmədov
 23. İbadov Vasif  BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ARACILIĞIYLA ULUSLARARASI GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI E.X.Məmmədli
24. Rüstəmova Lalə ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİNDE NEO-REALİZME BAKIŞ: KENNETH WALTZ VE JOHN MEARSHEİMER ÖRNEĞİNDE A.A.Məmmədov
25. Baxışov Tərlan  TÜRKİYEDE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU VE SORUNLARI Q.N.Bayramlı
26. Hüseynzadə Şükür  İNGİLİZ MEDYASINDA KARABAĞ SORUNU A.A.Aslanlı
27. Qasımova Könül AZERBAYCAN-ALMANYA İLİŞKİLERİ:AZERBAYCAN MEDYASINA YANSIMASI(1991-1994) A.A.Aslanlı
28. Şirvanov Tural  HAYDAR ALİYEV DÖNEMİNDE AZERBAYCAN AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ Z.Həsənov
29. Mirzəyev Şahlar  DEMOKRATİK SİSTEMDE SİYASAL PARTİLERİN YERİ VE ÖNEMİ, AZERBAYCAN ÖRNEĞİNDE A.A.Məmmədov
30. Hüseynzadə Yusif  AZERBAYCAN’DA SİYASAL KATILIM ARACI OLARAK REFERANDUM Z.Həsənov
31. Əsgərli Nurlan  AZERBAYCAN`IN KURUMSALLAŞMASINDA ASAN KURUMUNUN YERİ VE ÖNEMİ Z.Həsənov
 32.  Umarov Tərxan  AZERBAYCAN’DA FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERDE İŞ ANALİZİ VE ORGANİZASYON YAPISININ BELİRLENMESİ R.X.Qasımov
 33.  Səlimov Şövqi  TÜRKİYE’DE TARIM: MEVCUD DURUM. SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI Q.N.Bayramlı
 34.  Cəfərli Hafiz   2008 AĞUSTOS OLAYLARI ÖNCESİNDE VE SONRASINDA AZERBAYCAN MEDYASINDA ABD A.A.Aslanlı
 35.  Hacızadə Nahid  AZERBAYCANDAKİ İŞLETMELERDE ÜCRET YÖNETİMİ SİSTEMLERİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI R.X.Qasımov
 36.  Xıdırov Aydın  LİSANS BİTİRME TEZİ UUSLARARASI İLİŞKİLERDE GÜÇ SORUNU VE DEĞERLENDİRİLMESİ A.A.Məmmədov
37. Hüseynzadə Elxan ORTA  ASYA TÜRK CUMHURİYYETLERİNDE TURİZMİN MEVCUT DURUMU VE SORUNLARI Q.N.Bayramlı
38. Üstündağ Ala Yıldırım İŞ HUKUKU ACISINDAN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN YERİ VE ÖNEMİ N.K.Xanəhmədov
1782 3