UNEC-in Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzinə ixtisas seçimi başlayıb

09 İYUN 2017 | OXUNUB:
6766

İyunun 9-dan ali məktəblərin magistratura səviyyəsinə internet vasitəsi ilə ixtisaslaşma seçimi başlayıb.

Müsabiqəyə yalnız ixtisaslaşma seçimini edib təsdiqləyən bakalavrlar buraxılacaqlar. İxtisas seçimi iyunun 19-dək davam edəcək.

UNEC-in Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzinin bütün ixtisas və ixtisaslaşmaları barədə məlumatı təqdim edirik.

*

UNEC-in Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzində bütün ixtisas və ixtisaslaşmalar:

Azərbaycan bölməsi

DÜNYA İQTİSADİYYATI

227461 Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər

227478 Gömrük İşi

227486 Beynəlxalq Ticarət

227494 Xarici İqtisadi Fəaliyyət

227518 Beynəlxalq Maliyyə və Valyuta Kredit Münasibətləri

MUHASİBAT  UÇOTU VƏ AUDİT

227526 İstehsal Sferasında Muhasibat Uçotu və Audit

227534 Xidmət Sferasında Muhasibat Uçotu və Audit

MALİYYƏ

227542 Bank İşi

227559 Vergi və Vergiqoyma

227567 Siğorta İşinin Təşkili

227575 Maliyyə Nəzarəti və Audit

227583 Maliyyə Menecmenti

227591 Maliyyə Bazarları

İQTİSADİYYAT

227615 İqtisadi Nəzəriyyə

227623 İqtisadiyyatın Tənzimlənməsi

227631 İqtisadiyyatının Hüquqi Tənzimlənməsi

227648 Qiymətləndirmə

227656 Təhsil, elm və sosial-mədəni sahənin iqtisadiyyatı

227664 Makroiqtisadi Siyasət

227672 Turizmin İqtisadiyyatı

227689 Ekonometriya

227697 Əməyin İqtisadiyyatı

SƏNAYENiN TƏŞKİLİ VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ

227712 Müəssisənin İqtisadiyyatı

227729 İstehsalat və Xidmət Sahələrinin İqtisadiyyatı və İdarə Edilməsi

STATİSTİKA

227737 Müəssisələrin Statistikası

227745 Milli Hesablar Sistemi

MENECMENT

227753 Heyətin İdarə edilməsi

227761 Strateji İdarəetmə

227778 İnnovasiyaların və Layihələrin İdarə Edilməsi

227786 Menecment (Sahələr üzrə)

MARKETİNQ

227794 Logistika

227818 Marketin

BİZNESİN İDARƏEDİLMƏSİ

227826 Biznesin Təşkili və İdarə Edilməsi

DÖVLƏT VƏ BƏLƏDİYYƏ İDARƏETMƏSİ

227834 Dövlət Strukturlarında Menecment

227842 Bələdiyyə Menecmenti

227859 Elektron İdarəetmə

KOMMERSİYA

227867 Kommersiya Fəaliyyəti

227875 Birja Fəaliyyəti

227883 Reklam İşi

RUS BÖLMƏSİ

DÜNYA İQTİSADİYYATI

227891 Gömrük İşi

227915 Beynəlxalq Maliyyə və Valyuta Kredit Münasibətləri

 

MUHASIBAT UÇOTU VƏ AUDİT

227923 İstehsal Sferasında Muhasibat Uçotu və Audit

227931 Xidmət Sferasında Muhasibat Uçotu və Audit

MALİYYƏ

227948 Maliyyə Nəzarəti və Audit

227956 Maliyyə Menecmenti

MENECMENT

228141 Strateji İdarəetmə

228158 İnnovasiyaların və Layihələrin İdarə Edilməsi

228166 Menecment (Sahələr üzrə)

MARKETİNQ

228174 Logistika

228182 Marketinq

BİZNESİN İDARƏEDİLMƏSİ

228199 Biznesin Təşkili və İdarə Edilməsi

KOMMERSİYA

228214 Kommersiya Fəaliyyəti

228222 Birja Fəaliyyəti

228239 Reklam İşi

AZƏRBAYCAN VƏ RUS BÖLMƏSI BİRGƏ

DÜNYA İQTİSADİYYATI

228247 Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər  – Tədris İngilis Dilində

228255 Beynəlxalq Ticarət – Tədris İngilis Dilində

228263 Beynəlxalq Ticarət  – Tədris Türk Dilində

MALİYYƏ

228271 Maliyyə Menecmenti  – Tədris İngilis Dilində

BİZNESİN İDARƏ EDİLMƏSİ

228288 Biznesin Təşkili və İdarə Edilməsi  – Tədris İngilis Dilində

228199 Biznesin Təşkili və İdarə Edilməsi  – Tədris Türk Dilində

Əlaqə nömrəsi: 012 440-4742. mail: unec.bmdm@gmail.com

6767 2