qida_saxlai.f.d. Yusifzadə Şəhla Natiq qızı

8 may 1977-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan  şəhərində anadan olmuşdur.

1994-cü ildə orta məktəbi əla  qiymətlərlə bitirmişdir. Elə həmin  ildə Bakı  Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunun Qida məhsullarının texnologiyası fakultəsinə qəbul olunmuşdur.

1998-ci ildə həmin institutu bitirmişdir.

2000-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Qida məhsullarının texnologiyası  ixtisası üzrə magistraturanı bitirmişdir.

 

*

2017-ci ildə dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

Hazırda “Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrasının müəllimidir.

20-yə qədər elmi məqalənin, o cümlədən 1 proqram və 1 metodiki göstərişin  müəllifidir.

shala_yusifzade84773606038_nnazila2534844699_nqr22ок qr44ок

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI