Dekan müavini:
tex.e.n., dos. Səmədov Elçin Ələsgər oğlu

Əlaqə telefonu:+(994) 12 564-42-49
e-mail: 
elchin_samadov@unec.edu.az

4052 3

UNEC-in Elmi Şurasının 31 may 2020-ci il tarixli online iclasının EŞ-172 №-li və 14 sentyabr 2020-ci il tarixli online iclasının EŞ-173 №-li qərarlarının icrasını təmin etmək məqsədilə 19.10.2020-ci il tarixində “Ekspertiza və standartlaşdırma” fakültəsi ləğv edilərək onun bazasında “Mühəndislik” fakültəsi yaradılmışdır.

19.10.2020-ci il tarixində “Mühəndislik” fakültəsinin nəzdində “Mühəndislik və tətbiqi elmlər” kafedrası yaradılmışdır.

 “Mühəndislik və tətbiqi elmlər” kafedrasına təhkim edilən ixtisaslar:

“Sənaye mühəndisliyi”

“Materiallar mühəndisliyi”

“Maşın mühəndisliyi”

“Ekologiya mühəndisliyi”

“Elektrik və elektronika mühəndisliyi”

“Qida mühəndisliyi”

*

Fakültə üzrə təhkim edilən kafedra:

Mühəndislik və tətbiqi elmlər

UNEC-in Elmi Şurasının 14 sentyabr 2020-ci il tarixli online iclasının EŞ 173 №-li qərarlarının icrasını təmin etmək məqsədilə UNEC-də “Mühəndislik” və “Rəqəmsal iqtisadiyyat” fakültələrinə xidmət edən aşağıda adları göstərilən laboratoriyalar yaradılmışdır:

– “Qida kimyası və mikrobiologiya” laboratoriyası;

– “Qida texnologiyaları” laboratoriyası;

– “Ekologiya” laboratoriyası;

– “Fizika 1″ laboratoriyası;

– “Fizika 2″ laboratoriyası;

– “Kimya 1″ laboratoriyası;

– “Kimya 2″ laboratoriyası;

– “Elektronika” laboratoriyası;

– “Elektrotexnika” laboratoriyası;

– “Materialşünaslıq” laboratoriyası;

– “Kommunikasiya sistem mühəndisliyi” laboratoriyası;

– “Maşın və sənaye mühəndisliyi” laboratoriyası;

– 2 “Komputer” laboratoriyası.

 

UNEC-də “Mühəndislik” və “Rəqəmsal iqtisadiyyat” fakültələrinin nəzdində yaradılan laboratoriyaların işinin səmərəli idarə edilməsinin təmin olunması üçün “Laboratoriyaların işinin təşkili mərkəzi” yaradılmışdır.