UNEC-də tədris olunan İXTİSASLAR və TƏDRİS PLANLARI

Universitetimizin bakalavr pilləsinə qəbul Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən aparılır.
Qəbul qaydaları hər il adı çəkilən qurum tərəfindən nəşr olunan “Abituriyent” jurnalının müvafiq saylarında yerləşdirilir.

98767 76

Specialty ( program) name
Specialty ( program) name

Specialty ( program) name
1

Bakalavr pilləsi üzrə ixtisaslar:

050213 Beynəlxalq munasibətlər

2

050321 Dizayn

3

050401 Dünya iqtisadiyyatı

4

050402 Muhasibat uçotu və audit

5

050403 Maliyyə

6

050404 İqtisadiyyat

7

050405 Sənayenin təşkili və idarə olunması

8

050406 Statistika

9

050407 Menecment

10

050408 Marketinq

11

050409 Biznesin idarə edilməsi

12

050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

13

050411 Kommersiya

14

050510 Ekologiya

15

050625 Texnoloji maşın və avadanlıqlar muhəndisliyi

16

050632 İnformasiya texnologiyaları

17

050642 Qida məhsulları mühəndisliyi

18

050643 Çoxişlənən malların texnologiyası muhəndisliyi

19

050644 İstehlak mallarının ekspertizası

20

050647 Metrologiya, standartlasdirma və sertifikasiya muhəndisliyi

21

050656 Sistem muhəndisliyi

22

050810 Turizm işinin təşkili

23

Magistr pilləsi üzrə ixtisaslar:

060401-Dünya İqtisadiyyatı (ingilis dilində) – Tədris Planı

24

060403-Maliyyə (ingilis dilində)

25

060401-Dünya iqtisadiyyatı

– Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər
– Gömrük işinin təşkili
– Gömrük ekspertizası
– Beynəlxalq ticarət

26

060403-Maliyyə
– Maliyyə və kredit
– Sığorta işinin təşkili
– Qiymətli kağızlar
– Vergi işinin təşkili və idarə edilməsi

27

060404-İqtisadiyyat
– İqtisadi nəzəriyyə
– İqtisadiyyatın tənzimlənməsi
– Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili
– Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı
– Qiymət və qiymətin əmələ gəlməsi
– Qiymətləndirmə
– İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi
– İqtisadi kibernetika
– Təhsil, elm və sosial-mədəni sahələrin iqtisadiyyatı
– Aqrar istehsalın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
– Ticarət və istehlak kooperasiyasının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
– İqtisadi resursların idarə olunması

28

060402-Mühasibat uçotu və audit
– Mühasibat uçotu və audit

29

060406-Statistika
– Statistika
– Milli hesablar sistemi

30

060407-Menecment
– Menecment

Specialty ( program) name
31

060410-Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi
– Dövlət və bələdiyyə idarə etməsi

32


– İnformasiyanın işlənməsi və idarə edilməsinin avtomatlaşdırılmış sistemləri
– Dünya iqtisadiyyatının informasiya texnologiyaları

33

060409-Biznesin idarəedilməsi
– Biznesin təşkili və idarə edilməsi

34

060405-Sənayenin təşkili və idarə edilməsi
– İstehsal və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi

35

Ekologiya
– Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması

36

060803-Turizm və Otelçilik
– Turizm və sosial-mədəni servis xidməti

37

060408-Marketinq
– Marketinq

38

060213-Beynəlxalq Münasibətlər
– Beynəlxalq münasibətlər

39

060411-Kommersiya
– Kommersiya
– Birja fəaliyyəti və fond bazarı
– Reklam işi

40

İstehlak malla­rının ekspertizası və marketinqi
– İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası
– Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı
– Qeyri-ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı

41

Qida məhsul­ları mühəndisliyi
– Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatları və qida konsentratlarının texnologiyası
– Şərabçılıq və qıcqırma məhsulları texnologiyası
– Ət və ət məhsullarının texnologiyası
– Balıq və balıq məhsullarının texnologiyası
– Süd və süd məhsullarının texnologiyası
– İaşə məhsullarının texnologiyası
– Meşə qida məhsulları və dərman bitkilərinin saxlanması, emalı texnologiyası və əmtəəşünaslıığı

42

Dizayn
– Dizayn

43

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi
– Təbii liflərin istehsal texnologiyası və avadanlıqları
– Tikiş məmulatlarının texnologiyası
– Çini-saxsı və şüşə məmulatlarının texnologiyası

44

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi
– Texnoloji maşınlar və avadanlıqlar

45

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi
– Standartlaşdırma və sertifikasiya

46

MBA Proqramı üzrə ixtisaslar:

Biznesin təşkili və idarə edilməsi (ümumi təyinatlı)

47

Maliyyə

48

Beynəlxalq biznes

49

Menecment

50

Marketinq 

51

Qiymətli kağızlar

52

İnsan resurslarının idarə edilməsi

53

Mühasibat uçotu

54

Bank və sığortanın idarə edilməsi

55

Səhiyyənin idarə edilməsi

56

İdmanın idarə edilməsi

57

Turizim və otelçiliyin idarə edilməsi

58

Mühəndislik və idarəetmənin riskləri

59

Layihələrin idarə edilməsi

WordPress SEO - escort eskisehir - betasus güncel giriş -
betist güncel giriş
-

casinoslot güncel giriş

- sekabet güncel giriş -
dumanbet güncel giriş
- holiganbet yeni giriş -

timebet yeni giriş

-
casinomaxi.click
- klasbahis yeni giriş - Sağlık Personeli - perabet.info - eskort -
Zero Waste Shop