Direktor: sənətş.f.d., dos. Məmmədova Lalə Hamlet

Ünvan: Bakı, H.Əliyev küçəsi, 135 (II korpus)
Telefon: 
+(994)12 564-37-89
E-mail: lala.mammadova@unec.edu.az

1439 6

UNEC-in Elmi Şurasının 31 may 2020-ci il tarixli online iclasının EŞ 172 №-li və 14 sentyabr 2020-ci il tarixli online iclasının EŞ 173 №-li qərarlarının icrasını təmin etmək məqsədilə 19.10.2020-ci il tarixindən ləğv edilmiş “Dizayn” kafedrasının bazasında UNEC Dizayn məktəbi yaradılmışdır.

Fakültəyə təhkim edilən kafedra:

Dizayn

*

İxtisaslar:

Dizayn (sahələr üzrə)