nazar_isai.e.n., dos. Məmmədov İsa Ismayıl oğlu

1950-ci ildə Naxçıvan şəhərinin Şərur rayonunun Şəhyar kəndində anadan olmuşdur.

1956-1966-cı illərdə Naxçıvan şəhərinin Şərur rayonunun Yenicə kəndində orta məktəbdə təhsil almışdır.

1967-cı ildə D.Büniyatzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki UNEC) “Əməyin iqtisadiyyatı” ixtisasına daxil olmuşdur.
1971-ci ildə institutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və həmin ildə “Siyasi iqtisadiyyat” ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur.
1976-cı ildə aspiranturanı bitirmişdir.

1974-1975-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur.

1976-1978-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində baş laborant;
1978-ci ildən baş müəllim işləmişdir.

1991-ci ildən ”İqtisadi nəzəriyyə-1” kafedrasının dosenti olub. Hazırda UNEC-in “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının dosentidir.

20-dən artıq elmi əsərin müəllifidir.

Evlidir, dörd övladı, bir nəvəsi var.