Anar Rzayev Yaşar oğlu

Tədris və təlim texnologiyaları üzrə prorektor

Yaqubov Sakit Məmədi oğlu

Elm və innovasiyalar üzrə prorektor

Əsgərov Şaiq Əhəd oğlu

İnzibati və təşkilati məsələlər üzrə prorektor

Qəndilova Səadət Tağı qızı

Tələbələrlə iş üzrə prorektor

Zeynalov Mikayıl Gəray oğlu

İqtisadi məsələlər üzrə prorektor

Bağırzadə Elşən Rəsul oğlu

Rektorun müşaviri

Mustafayeva Ərəbiyyə Ənvər qızı

Elmi katib