bey_mun_taranab/m. Şirvanova Təranə Əmirağa qızı

29 iyul 1974-cü ildə Bakıda anadan olmuşdur.

1996-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini bitirmişdir.

1998-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin aspirantıdır.

1996-cı ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasında baş laborant,
2001-ci ildən müəllim işləyib.

2002-ci ildən UNEC-in “Beynəlxalq münasibətlər” kafedrasının baş müəllimi işləmiş, 21.06.2019-cu ildən “Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya” kafedrasına keçirilmişdir.

2016-cı ilin noyabrında Türkiyədə ezamiyyətdə olaraq “Darbeden sonrakı Türkiyə” konfransında və “Türkiyənin qonşuları: Azərbaycan” mövzusunda keçirilən elmi
seminarda çıxış etmişdir.