23i.e.n., dos. Əsgərov Hikmət Mirağa oğlu

1 yanvar 1953-cü ildə Astara rayonunun Təngərud kəndində anadan olmuşdur.

1980-ci ildə D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki İqtisad Universiteti) bitirmişdir.

1980-2000-ci illərdə AzETHT və Meliorasiya İnstitutunda kiçik elmi, b/elmi işçi, aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışmışdır.

*

2000-ci il İqtisad Universitetində müəllim, baş müəllim işləmişdir.

İqtisad elmləri namizədidir.

Hazırda “Beynəlxalq ticarət və gömrük işi” kafedrasının dosentidir.

30-a qədər elmi işin müəllifidir.

Evlidir, iki övladı və dörd nəvəsi var.