8i.e.n., dos. Aslanova Müslümə Maqsud qızı

1 iyun 1970-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1992-ci ildə Voznisenski adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki İqtisad Universiteti) bitirmişdir.

1988-1991-cillərdə Milli Bankda işləmişdir.

1991-1999-cu illərdə Dövlət Vergi Müfəttişliyində işləmişdir.

2001-ci ildən İqtisad Universitetində müəllim, baş müəllim vəzifələrində işləmişdir.

2004-cü ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. İqtisad elmləri namizədidir.

15-dən artıq elmi işin müəllifidir.

*

Hazırda “Tticarət və gömrük işinin təşkili” kafedrasının dosentidir.

2016-cı ili dekabrında UNEC-in Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir.

Ailəlidir, iki övladı var.
kollektiv_5643