8i.e.n., b/m. Aslanova Müslümə Maqsud qızı

1 iyun 1970-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1992-ci ildə Voznisenski adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki İqtisad Universiteti) bitirmişdir.

1988-1991-cillərdə Milli Bankda işləmişdir.

1991-1999-cu illərdə Dövlət Vergi Müfəttişliyində işləmişdir.

2001-ci ildən İqtisad Universitetində müəllim işləmişdir.

2004-cü ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

15-dən artıq elmi işin müəllifidir.

*

Hazırda “Beynəlxalq ticarət və gömrük işi” kafedrasında i.e.n. b/m vəzifəsində çalışır.

2016-cı ili dekabrında UNEC-in “Fəxri Fərmanı” ilə təltif edilmişdir.

Ailəlidir, iki övladı var.
kollektiv_5643