nazar_svetab/m.  Məmmədova Svetlana Yevgeni qızı

1 aprel 1962-ci ildə Rusiyanın Tümen şəhərində anadan olub.

1980-1985-ci illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsində ali təhsil almışdır.

1990-cı ildən Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda müəllim kimi fəaliyyətinə başlamışdır.

1994-2000-ci illərdə Beynəlxalq İdarəetmə və Biznes İnstitutunda çalışmışdır.

*
2001-2007-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “İqtisadiyyat” və “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləmişdir.

2007-2009-cü illərdə Bakı Biznes Universitetində “Gömrük işinin təşkili və vergiqoyma” kafedrasında baş müəllim işləmişdir.

2009-cü ildən 2017-ci ilə kimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasında baş müəllim kimi fəaliyyət göstərib.
2017-ci ildən UNEC-in “İqtisadiyyat” (rus dilində) kafedrasının baş müəllimidir.
Hazırda UNEC-in Rus İqtisad Məktəbinin direktor müavinidir.

Ailəlidir. İki övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI