nazar_besir

Osmanov Bəşir Osman oğlu

31 mart 1936-cı ildə Azərbaycanın Zaqatala rayonunun Gözbarax kəndində anadan olmuşdur.

1943-1952-ci illərdə Zaqatala rayonunun Gözbarax kəndindəki orta məktəbdə təhsil almışdır.

1952-1955-ci illərdə Şəki (Nuxa) Tibb texnikumunda oxumuşdur.

1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini (indiki Bakı Dövlət Universitetini) fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 

1959-1961-ci illərdə tibb işçisi, 1961-1963-cü illərdə tornaçı işləmişdir.

1968-1971-ci illərdə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində) müəllim, 1971-2004-cü illərdə baş müəllim kimi fəaliyyət göstərərək iqtisadi nəzəriyyə fənnini tədris etmişdir.

2006-cı ildən “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının dosenti olub.

UNEC-in Fəxri dosentidir.

Evlidir, üç övladı və dörd nəvəsi var.


ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI