bim_tahira_fotob/m. Kərimova Tahirə Hüseyn qızı

23 yanvar 1961-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Beyləqan rayonunda anadan olmuşdur.

1983-cü ildə D. Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət iqtisad Universiteti) Fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir və təyinatla Bakı şəhər Ticarət idarəsində ixtisası üzrə işləmişdir.

1984-1988-ci illərdə Bakı şəhər Oktyabr (Yasamal) rayonunun Gənclər Komitəsində şöbə müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

1988-1995-illərdə Bakı Sovet Ticarəti Texnikumunda (indiki Bakı Ticarət kolleci) metodist-müəllim vəzifəsində işləmişdir.
1997-ci ildə Azərbaycan Xarici Ticarət Birliyində aparıcı mütəxəssis vəzifəsində çalışmışdır.

1998-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” kafedrasında müəllim, 2001-ci ildən 2017-ilə kimi baş müəllim vəzifəsində çalışıb.

 

 

 

*

2017-ci ildən UNEC-in “İqtisadiyyat” (rus dilində) kafedrasının baş müəllimidir.

“Dünya iqtisadiyyatı”, “Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar” dərsliklərinin və Xarici iqtisadi reklam fənni üzrə tədris proqramının həmmüəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

kollektiv_5643