qeyri_zema_fototex.e.n., dos. Nəsirova Zemfira Hətəmxan qızı

1948-ci ildə Zərdab rayonunda anadan olmuşdur.

1966-cı ildə rayonun Əlvənd kənd orta məktəbini  bitirdikdən sonra D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) daxil olmuşdur.

1970-ci ildə həmin institutu qırmızı diplomla bitirərərk təyinatla Bakı Sənaye Malları İdarəsinin nəzdində olan qısa müddətli kursa rəhbərlik etmişdir.

1971-ci ildə musabiqə yolu ilə İqtisad Universitetinin “Sənaye malları əmtəəşünaslığı” kafedrasına müəllim vəzifəsinə qəbul edilmişdir.
1982-ci ildən baş müəllim, 1991-ci ildən dosent vəzifəsində çalışıb.

1973-cü ildə Moskva Q.V.Plexanov adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna (indiki Q.V.Plexanov adına Rusiya Akademiyasına) əyani aspiranturaya daxil omuşdur.

 

 

*

1981-ci ildə namizədlik dissetasiyasını müdafiə edərək texnika elmləri namizədi almilik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

2000-ci ildə Beynəlxalq Energetika Akademiyasının professoru adı verilmişdir.

2001-ci ildə onun adı “XX əsrin qadını”, “Azərbaycan Ensikpopedik toplusu”na düşmüşdür.

Hazırda “İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrasının dosentidir.

106-dan çox dərsliyin, dərs vəsaitinin, proqramların, metodiki göstəriş və elmi məqalələrinin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.