Babayeva Rena (1)f.-r.e.d., prof. Babayeva Rəna Fikrət qızı

30.12.1969-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1986-cı ildə orta məktəbi bitirib. 1986-1991-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsində təhsil alıb.
1991-1994-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin əyani aspiranturasında təhsilini davam etdirib.

1995-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək,
fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb.

1994-1997-ci illərdə Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunda baş müəllim, 1997-2000-ci illərdə dosent vəzifəsində işləyib.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində dosent vəzifəsində çalışıb.

2009-cu ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib.

2011-ci ildən fizika-riyaziyyat elmləri doktorudur.

 

 

*

2012-ci ildən “Fizika və kimya” kafedrasının professorudur.

1995-ci ildə ilk Respublika gənc alimlərinin müsabiqəsinin laureatı olub,
1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub.

147 elmi və elmi-metodiki əsərin müəllifidir.

rana_9607.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI