2016-2017-ci tədris ilinin Payız sessiyasında Magistratura Mərkəzininin  imtahan testləri

Kafedra Fənnin
kodu
Fənn Bölmə
Dizayn 0941m Dizaynın tarixi və metodologiyası az
rus
Ətraf mühitin mühafizəsi
və iqtisadiyyat
1253m Ekologiyanın tarixi və metodologiyası az
rus
İnformatika 1625m Komputer elminin tarixi və metodologiyası az
rus
İstehlak mallarının
ekspertizası
2822m İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi
(İME və M) elmin tarixi və metodologiyası
az

rus

Qida məhsullarının texnologiyası 2929m Qida haqqında elmin tarixi və metodologiyası az
rus
Standartlaşdırma və
sertifikasiya
3433m Metrologiya,standart.tarixi və metodologiyası az
rus
Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları 3682m Çoxişlənən malların texnologiyasının tarixi
və metodologiyası
az
3672m Texnoloji maşın və avadanlıqların (TM və A)
tarixi və metodologiyası
az
Rus dili 3206m İşgüzar rus dili rus
Xarici dil-1 3908m İşgüzar xarici dili ing
Humanitar fənlər 2707m Azərbaycan multikultiralizmi az
rus
4005m Pedaqogika az
rus
4006m Psixologiya az
rus
4007m İqtisadiyyat fəlsəfəsi az
rus
8924 1