зенфира

i.е.n., dоs. Nоvruzоvа Zenfira Ramiz qızı

30 iyun 1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1984-cü ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) bitirib.

1992-ci ildə namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi dərəcəsi almışdır.

 1992-ci ildən İqtisad Universitetinin «Qiymət» kafedrasında çalışır. 2000-ci ildən “Qiymət və qiymətləndirmə” kafedrasının dosentidir.

*

2017-ci ildən Rus İqtisad Məktəbinin “İqtisadiyyat” kafedrasının dosentidir.

Xaricdə və respublikanın daxilində çap olunmuş 30-dan çox məqalənin, iki dərsliyin, dərs vəsaitinin, metodik göstərişlərin müəllifidir, 2 monoqrafiyanın müəlifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI