qiymat_zen_foto

i.е.n., dоs. Nоvruzоvа Zenfira Ramiz qızı

30 iyun 1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1984-cü ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) bitirib.

1984-1989-cu illərdə Bakı şəhər Nərimanov ray-nun İcra Hakimiyyətində iqtisadçı vəzifəsində çalışıb.

1989-1991-ci illərdə Bakı şəhəri İcra Hakimiyyətinin Plan komissiyasında aparıcı mütəxəssis vəzifəsində işləyib.

1992-ci ildə namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi dərəcəsi almışdır.

 

*
1992-ci ildən İqtisad Universitetinin «Qiymət» kafedrasında çalışıb.

2000-ci ildən 2017-ci ilə kimi “Qiymət və qiymətləndirmə” kafedrasının dosenti olub.
2017-ci ildən UNEC-in “İqtisadiyyat” (rus dilində) kafedrasının dosentidir.

2000-2008-ci illərdə «Qiymətləndiricilər» Cəmiyyətinin idarə heyətinin üzvü olub. Cəmiyyət tərəfindən təşkil olunan Beynəlxalq Konqreslərdə, Elmi-Praktiki Konfranslarda aktiv iştirak etmişdir.

Xaricdə və respublikanın daxilində çap olunmuş 30-dan çox məqalənin, iki dərsliyin, dərs vəsaitinin, metodik göstərişlərin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI