axundova_gulnara_8061Axundova Gülnarə İsa qızı

20.01.1961-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1983-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunu (ingilis, fransız dili müəllimi) bitirmişdir. 1984-сü ildə Bakı şəhəri 126 saylı orta məktəbdə, 1988-ci ildən 271 N-li məktəbdə, 1994-cü ildən 160 N-li məktəbdə müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

1997-ci ildən 2018-ci ilə kimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində xarici dil müəllimi vəzifəsində çalışıb.

Mükafarları:

1988 – Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi, Fəxri Fərman
1999 – Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, Fəxri Fərman
2001- Azərbaycan Təhsil Nazirliyi, Fəxri Fərman
2005 – AR Uşaq və Qadın Problemləri üzrə Komitəsi, Fəxri Fərman
2007 – Beynəlxalq sərgi, sertifikat
2009 – I İslam Mətbəxi  Beynəlxalq Kulinariya festival cempionatında medal və diplom
2014 – Beynəlxalq Şəki Şirniyyat Festivalı – fəal iştiraka görə medal və diplom
2015 –  Beynəlxalq  Plov Festivalı – fəal iştiraka görə medal və diplom

*

Elmi məqalələri:

“İngilis dili  fənni”  İqtisad universitetində texnoloji fakultələr üçün vəsait

Azərbaycan Dövlət Arxitektura Universiteti “Kitab Aləmi Bakı 2004” – “ İngilis dilinin Azərbaycan mətbəxinə təsiri”

Elmi-praktik jurnal “Kulina” 2005-2010 “Azərbaycan Mətbəxinin texnology  terminləri ”

Avropa Şurası Strasburq 2011 ( məqalə ) – “Azərbaycan Mətbəxinin Terminləri ”

“Azərbaycan Kulinariya Ensiklopediyası”, Şərq-Qərb 2012

Heydər  Əliyev Fondu 2014 – “Azərbaycan mətbəxi ingilis dilində”  kitabçası

“SILKWAY ” jurnalinda ingilis dilində dərc edilmiş “Novruz Mətbəxi və texnologi terminləri ingilis dilində” N 3 , 2015″

“Methods of Teaching English” 2017  Saratov State University Russian Federation