qida_nazilabio.e.n., dos. Axundova Nazilə Abdul qızı

1967-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1974-1984-ci illərdə  Bakı şəhər Sabayil rayonu 134 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. Həmin ildə  S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Biologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1989-ci ildə  fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Həmin ildən Azərbaycan Botanika İnstitutunda baş laborant, kiçik elmi işçi və elmi işçi  vəzifələrində çalışmışdır. 1992-ci ildə elmi tədqiqat işləri aparmış,  1997-ci ildə namizədlik dissertasiya işini müdafiə edərək, biologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsini almışdır.

2003-cü ilin sentyabr ayından  Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  “Ət, balıq və süd məhsullarının texnologiyası” kafedrasında baş müəllim, dosent əvəzi, dosent vəzifəsində  çalışmışdır.

Hazırda  “Qida məhsullarının texnologiyası” kafedrasının dosentidir.

 

 

 

*

Bir sıra beynəlxalq və respublika səviyyəli konfranslarda və simpoziumlarda elmi məqalələrlə çıxış etmiş və diplomla təltif olunmuşdur. 2 dərsliyi, 2 metodiki göstərişi, 16 fənn proqramı və 60-ə qədər məqalələri və tezisləri dərc edilmişdir.

Ailəlidir, bir qızı  var.

ticaretA0003 ticaret6-01-16-21-qidaa_0009 - копия