alxasova_cimnaz_xarici_fotob/m. Alxasova Çimnaz Atxam qızı

21 sentyabr 1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1983-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunu (indiki Azrəbaycan Dillər Universitetini) bitirib.

1976-ci ildən orta məktəbdə müəllim;
1990-cı ildə Əməyin Mühafizəsi üzrə Elmi tədqiqat İnstitutunda tərcüməçi, elmi işçi vəzifələrində işləyib.

2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasında müəllim işləyir.

*

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimidir.

Tədris etdiyi fənn: Ümumi İngilis dili

1 dərslik (“English for managers” Hüquq ədəbiyyatı nəşriyyatı, Baki-2008, 180 s.),
8 məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir, üç övladı var.