???????????????????????????????b/m. Babayev İbrahim Məmməd oğlu

5 oktyabr 1971-ci ildə Naxçıvan MR Şərur rayonu Muğanlı kəndində anadan olmuşdur.

1998-ci ildə Bakı Sosial İdarətemə və Politologiya İnistitunu (indiki Dövlət İdarəçilik Akademiyası)  bitirmişdir.

2000-ci ildə AR Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Dövlət İdarəçilik Akademiyasının disertantı olub.

1998-2001-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəçilik qəzeti olan «Respublika» qəzetində parlament müxbiri vəzifəsində işləmişdir.

2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Politologiya və sosiologiya» kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışıb.

2004-cü ildən «Politologiya və sosiologiya» (indiki “Politologiya”) kafedrasının baş müəllimidir.

20-ə yaxın elmi-metodiki əsərin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.