14dos. Balabəyova Nərminə Şıxaməddin qızı

1963-cü il iyunun 2-də Siyəzən şəhərində anadan olmuşdur.

1970-ci ildə Siyəzən şəhər 2 №-li orta məktəbin birinci sinfinə daxil olmuş, 1980-ci ildə bitirmişdir.

1982-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Dövlət Xalq Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olmuşdur.

1987-ci ildə həmin institutun «Sənayenin iqtisadiyyatı və planlaşdırılması» fakültəsini bitrimişdir.

*

1989-1994-cü illərdə «Orbita» şirkətində mühasib vəzifəsində çalışmışdır.

1997-1998-ci illərdə Bakı Plan İqtisad Texnikumunda laborant;
2003-cü ildə «Gömrük işinin təşkili» kafedrasında müəllim işləmişdir.

Hazırda “Ticarət və gömrük işinin təşkili” kafedrasının dosentidir.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI