iqt_inf_vekilb/m. İbrahimov Vəkil Həmid oğlu

19 mart 1976-cı il tarixində Quba rayonunda anadan olmuşdur.

1994-1998-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun bakalavr pilləsində;
1998-2000-ci illərdə magistr pilləsində İqtisadi informasiyanın işlənməsi texnologiyası ixtisası üzrə təhsil almışdır.

2000-2002-ci illərdə “İqtisadi informasiya və AİS” kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyib.

2002-ci ildən “Dünya iqtisadiyyatında informasiya texnologiyaları” (indiki “İnformasiya iqtisaiyyatı və texnologiyaları”) kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

15 elmi məqalənin müəllifidir.