tahlil_firuza_fotob/m. Mirzəyeva Firuzə Müştəba

1962-ci il aprelin 7-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1979-cu ildə Bakı şəhərində 16 №-li orta məktəbi bitirmişdir.
1979-1983-cü illərdə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) təhsil almış və ona iqtisadçı ixtisası verilmişdir.

1983-1988-ci illərdə Bakı şəhərinin 26 Bakı Komissarları rayonunun (indiki Sabail) İctimai İaşə Birliyində iqtisadçı vəzifəsində işləmişdir.
1889-1993-cü illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Mexanika və Riyaziyyat İnstitunun Xüsusi Konstruktor Bürosunda iqtisadçı vəzifəsində işləmişdir.
1993-2002-ci illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyası Kibernetika İnstitutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində işləmişdir.

 

*

2002-2011-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  ‘’İqtisadi təhlil və audit’’  kafedrasında baş laborant, müəllim vəzifələrində   işləyib.
2011-ci ildən kafedrada baş müəllim vəzifəsində işləyir.

Hazırda Azərbaycan Elmlər Akademiyası Kibernetika İnstitutunun dissertantıdır.

Aşağıdakı metodiki vəsaitlərin müəllifidir:

1)     Məhsulun ( iş və xidmətlərin ) material tutumunun amilli təhlili
2)     Müəssisə aktivlərinin təhlili və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri ( 2012-ci il)
3)     İqtisadi təhlil üzrə məsələlərin məcmusu (2014-cü il – çapdadır)

Ailəlidir, iki övladı var.