yusifova_nailab/m. Yusifova Nailə Yusif qızı

naila_yusifova@unec.edu.az 

1964-cü il mayın  31-də Bakı şəhərində аnаdаn оlmuşdur.

1981-1986-cı  illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki bakı Dövlət Universiteti) filologiya fakültəsində təhsil almışdır.

1990-1992-ci illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda (indiki Azərbaycan Slavyan Universiteti) saathesabı müəllim vəzifəsində çalışmışdır.

1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir.

 

 

 

*

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Azərbaycan dili” kafedrasının baş müəllimidir.

11 məqalənin müəllifidir.

“Qafqaz Media” İB-in sədr müavinidir.

“Vicdanlı qələm”, “Müqəddəs qələm”, “Vektor”, BEM-in “XXI əsrin tanınmış ziyalıları” diplomu ilə təltif olunmuşdur.

Аiləlidir,  iki övlаdı vаr.