qiymat_ibrahim_fotob/müəl. Quliyеv İbrahim Qədim oğlu

1967-ci il iyulun 1-də Tovuz rayonunun Çataq kəndində anadan olmuşdur.

1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetini bitirmişdir.

1992-1993-cü illərdə Dövlət Plan Komitəsinin Elmi-Tədqiqat İqtisadiyyat İnstitutunda baş iqtisadçı vəzifəsində çalışmışdır.

1994-cü ilin yanvar ayından Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Qiymət» kafedrasında işləyib.

Hazırda  “Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” kafedrasının baş müəllimidir.

Çoxlu sayda elmi-metodik əsərlərin müəllifidir. «Qiymətin əmələ gəlməsi», «Dünya bazar qiymətləri» (azərb. və rus dillərində) adlı dərsliklərin müəlliflərindən biridir. 40-dan artıq fənn proqramının və metodik göstərişlərin hazırlanmasında yaxından iştirak edib. Qiymətin əmələ gəlməsi və qiymətləndirmənin aktual problemlərinə dair 8,0 ç.v. həcmində elmi məqalə və tezislərin müəllifidir.

2016-cı ilin dekabrında UNEC-dəki səmərəli elmi-pedaqoji və əmək fəaliyyətləri nəzərə alınaraq təşəkkür elan edilmişdir.

Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin üzvü, sədr müavinidir.

Ailəlidir, iki övladı var.