qida_sevincbio.f.d., asst. Məhərrəmova Sevinc ismayıl qızı

29 yanvar 1975-ci ildə Tovuz şəhərində anadan olmuşdur.

1997-ci ildə Bakı Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunun Texnologiya və Dizayn fakültəsinin «Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatları və qida konsentratları texnologiyası» ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirmişdir.
1999-cu ildə bu ixtisas üzrə magistr pilləsini bitirmişdir.

1999-cu ildən Bakı Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunun «Çörək, makaron, unlu qənnadı məmulatları və qida konsentratları texnologiyası» kafedrasında böyük laborant vəzifəsində çalışmışdır.

2001-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində «Çörək məhsullarının texnologiyası» kafedrasında assistent vəzifəsinə qəbul olunmuşdur.

Hazırda «Qida məhsullarının texnologiyası» kafedrasında assistent vəzifəsində çalışır.

25 elmi əsərin, o cümlədən 4 fənn proqramının müəllifidir.

 

 

*

2013-cü ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mikrobiologiya institutunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

DSC_8427

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI