erzaq_farida_quliyeva_fotobio.f.d., dos. Quliyeva Fəridə Rahib qızı

26 yanvar 1976-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1983-1993-cü illərdə Bakı şəhər 53 saylı məktəbində təhsil almışdır. 1993-cü ildə Bakı Dövlət Əmtəəşünaslıq Kommersiya İnstitutuna daxil olmuşdur. 1997-ci ildə əmtəəşünaslıq üzrə bakalavr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirərək həmin ildə Ərzaq malları əmtəəşünaslığı istiqaməti üzrə magistraturaya qəbul olunmuş, 1999-cu ildə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1999-cu ilin 10 fevralından 1 sentyabra kimi «Ərzaq malları əmtəəşünaslığı» kafedrasında baş laborant, 1 sentyabrdan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası» kafedrasında assistent, müəllim vəzifələrində işləyib.
2013-cü ilin fevral ayından baş müəllim keçirilib.

 

*

2004-cü ildən İqtisad Universitetinin “Ət, balıq və süd məhsullarının texnologiyası” kafedrasının dissertantı olmuş və 2010-cu ilin dekabrında “Mingəçevir və Varvara  su anbarlarında çay xərçənginin (Astacus leptodactylus Esch.) bio-ekologiyası və əmtəə göstəriciləri” mövzusunda biologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün dissertasiya işini müdafiə etmişdir.

Hazırda UNEC-in “İstehlak mallarının ekspertizası” kafedrasının  dosentidir.

32 elmi məqaləsi (3 məqaləsi xaricdə) nəşr edilmişdir.

Ailəlidir, bir oğlu var.