admin-ajaxDekan müavini: tex.f.d. Cəfərov Elman Novruz oğlu

1973-cü il yanvarın 2-də Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunda anadan olmuşdur.

1990-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universitetinə daxil olmuş və 1995-ci ildə həmin Universiteti bitirərək Mühəndis texnoloq ixtisasını almışdır.

1999-cu ilin sentyabr ayından Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları” kafedrasında mühəndis, baş laborant, assistent,  baş müəllim vəzifələrində çalışmışdır.

 

*

2014-cü ilin may ayından Texnologiya və Dizayn fakültəsinin dekan müavini vəzifəsində çalışır.

2014-cü ildə “Çoxəsnəkli toxucu maşinlarının iki girişli parçaəmələgətirici mexanizminin layihələndirilməsi metodunun işlənməsi” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir. Texnika üzrə fəlsəfə doktorudur.

36 elmi metodiki məqalənin, o cümlədən 2 dərslik, 2 dərs vəsaiti, 3 metodiki göstərişin, 4 fənn proqramı və 3 müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir. Nəşr edilmiş elmi əsərlər respublikanın AAK tərəfindən nüfuzlu hesab edilən elmi jurnallarda dərc olunmuşdur. Xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq simpozium və konfranslarda məruzələrlə çıxışları olmuşdur.

Ailəlidir. İki övladı var.