mal_yasar_fotoDəmirov Yaşar Rəfael oğlu

1982-ci ildə Ermənistan Respublikasında anadan olmuşdur.

1989-cu ildə Sumqayit şəhəri 25 saylı orta məktəbin birinci sinifinə qədəm qoymuşdur.

1999-cu  ildə orta məktəbi bitirərək Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinə daxil olmuşdur.

2003-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin bakalavr dərəcəsini “Beynəlxalq ticarət” ixtisası üzrə müvəffəqiyyətlə başa vuraraq, təhsili davam etdirmək üçün “dövlət xətti” ilə Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi müsabiqə əsasiında Ukrayna Regionlararası Şəxsi  heyətin İdarəolunması Akademiyasına(Kiev ş.) daxil olmuşdur.

2005-ci ildə həmin ali təhsil mərkəzini “Maliyyə” ixtisasi üzrə müvəffəqiyyətlə başa vuraraq magistr dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

2005-ci ildə həmin Akademiyanın elmi şurasının qərarı ilə Aspirantura pilləsinə daxil olmuşdur.

2008-ci ildə burada təhsilini bitirmişdir.

 

*

2009-cu il mayin 26-da Akademiyanın Elmi şurasında “Beynəlxalq maliyyə resurslarının milli iqtisadiyyata cəlb olunması: (Ukrayna və Azərbaycanın timsalında)” adlı elmi dissertasiyanı müdafiə edərək, elmi şuranın qərarı ilə iqtisad elmleri üzrə fəlsəfə elmlər doktoru (D. PH. of  E.) adına layiq görülmüşdür.

2009-cu ildən ADİU-da müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdir. Hal-hazırda “Maliyyə” kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

Ailəlidir. Bir övladı var.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİN SİYAHISI