bank_qambar_Aliyevdos. Əliyev Qənbər İmamqulu oğlu

1939-cu il dekabrın 21-də Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonu, Kəlbəcər qəsəbəsində anadan olmuşdur.

1957-ci ildə Kəlbəcər şəhər orta məktəbini medalla bitirərək, həmin ildə K.Marks adına Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun Maliyyə-kredit fakültəsinə daxil olmuşdur.

1962-ci ildə M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin «İqtisadiyyat» fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə qurtarmışdır.

1972-ci ildə SSRİ Dövlət Plan Komitəsinin “Yubiley medalı” və “Fəxri fərmanı” ilə təltif olunmuşdur.

1974-cü ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır.

1962 – 1968-ci illərdə SSRİ Tikinti Bankının Azərbaycan kontorunda;
1968 – 1977-cu illərdə Dövlət Plan Komitəsinin Elmi-Tədqiqat İqtisadiyyat İnstitutunda;
1977 – 1997-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda işləmişdir.

1997-ci ildən 2017-ci ilə kimi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində dosent vəzifəsində çalışıb. 2017-ci ildə təqaüdə çıxıb.
Müxtəlif vaxtlarda fakültə həmkarlar təşkilatı sədri işləmişdir. Moskva, Kiyev və Bakı şəhərlərində müxtəlif  elmi nəşrlərdə və konfranslarda 60-dək məqalə və tezislərim çap edilmişdir. Çoxsaylı tədris vəsaitlərinin, o cümlədən  dərslik proqramları və metodiki göstərişlər yazılmasında iştirak etmişdir.

*

2007-ci ildə dos. Bəşirovun «Bank işi» dərs vəsaitinin 7 və 8-ci fəsillərinin;
2008-ci ildə «İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi» dərsliyinin;
2012-ci ildə kafedra əməkdaşlarının «Pul və banklar» dərsliyinin 12-ci fəslinin, «İnvestisiya sferasında pul kredit münasibətləri»-nin müəllifidir.

Tədris etdiyi fənnlər:

- İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi;
– Bank işi;
– Pul və banklar.

qambar_9281DSC_5111rafiq_9287-001DSC_3509DSC_3512

“Doğma universitetimin bu günü ilə qürur duyuram!” (10.07.2017)