menec_zakir_foto

i.e.n., dos. Mirzəyev Zakir İlyas oğlu

1970-1973-ci illərdə Bakı süd kombinatının təmir-inşaat sexində fəhlə işləmişdir.

1973-1978-ci illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) təhsil almışdır.

1982-1986-ci illərdə   Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda qiyabi aspiranturada təhsil almışdır.

1989-cu ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

1978-1998-ci illərdə S. Ağamalıoğlu adına Gəncə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun “Siyasi iqtisad” kafedrsanın müəllimi vəzifəsində işləmişdir.

1992-1998-ci illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının “İqtisadi nəzəriyyə” kafedrasının müdiri olmuşdur.

 *

1991-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Menecment” kafedrasının dosentidir.

1998-2005-ci illərdə  Məişət Sənaye Qaz Səhmdar Cəmiyyətinin sədri olmuşdur.

2016-cı ilə kimi Biznes və menecment fakültəsinin dekan müavini vəzifəsində işləyib.

33 elmi, elmi-metodiki və dərsliyin hazırlanmasında iştirak etmişdir.

zakirf8a3b036b9ffa4c598f202_“Avropa İttifaqı ətraf mühit siyasəti, Qazlaşdırma və Qlobal Cənubla iqtisadi əlaqələrin rolu”_21102020kamil_zakir_1683kamil_zakir_1665