Sadet-xTələbələrlə iş üzrə prorektor dos. Qəndilova Səadət Tağı qızı

e-mail: s.gandilova@unec.edu.az

22 oktyabr 1949-cu ildə, Bakı şəhərində, qulluqcu ailəsində anadan olmuşdur.

1957-ci ildə Bakı şəhər 190 saylı orta  məktəbə daxil olmuş və 1967-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

1967-1971-ci illərdə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti) Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və planlaşdırılması fakültəsində  təhsil almışdır.

1971-ci ildə həmin institutu bitirdikdən sonra aspiranturanın əyani şöbəsinə (istehsalatdan ayrılmaqla) qəbul olunmuşdur.

1975-ci ildən əmək fəaliyyətinə başlamış və 1988-ci ilədək «Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili» kafedrasında, müxtəlif illərdə baş laborant, aspirant, saathesabı müəllim və müəllim vəzifələrində, işləmişdir. 1988-ci ildən «İqtisadiyyatın idarə edilməsi» kafedrası təşkil edildiyi gündən, müəllim, 1991-ci ildən etibarən, artıq «Menecment və sahibkarlıq fəaliyyəti» adlanan həmin  kafedrada baş müəllim vəzifələrində işləmişdir.
1995-ci ildən «Menecment» kafedrasının dosentidir.

1985-ci ildə dissertasiya işini müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi  alimlik dərəcəsinə nail olmuşdur. İqtisadiyyatın müasir problemlərinə həsr  olunmuş 50-dən artıq elmi məqalənin (o cümlədən xarici ölkələrdə nəşr edilmiş məqalələrin), 1 monoqrafiyanın, 1 dərs  vəsaitinin,  6 tədris üzrə kurs proqramının, eyni zamanda 2 dərsliyin  müş­tərək müəllifidir.

1990-cu ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti nəzdində Azərbaycan  Xalq Təsərrüfatını İdarəetmə İnstitutunun ixtisasartırma kursunu bitirmiş, 1999-cu ildə Azərbaycan Baş Pedaqoji kadrların ixtisaslarının artırılması və yenidən  hazırlanması İnstitutunda kurs keçmişdir. Qərb Universiteti Gender Araş­dırmaları Mərkəzinin təşkil etdiyi Humanitar və sosial fənlərin  tədrisində gender əsaslarının tətbiqi metodologiyası Proyektinin qısa müddətli  trenin­qində iştirak edərək «İqtisadi nəzəriyyədə gender aspekti» kursu üzrə sertifikat almışdır.

seadet_fotoDSC_6818sadet88DSC_6826IMG_2290DSC_6742

Müxtəlif illərdə institutun Elmi İqtisadi Cəmiyyətinin (EİC) elmi katibi, «Plan-iqtisad» fakültəsinin Ekspert Komissiyasının məsul katibi, «İnformatika və idarəetmə» fakültəsinin Elmi Şurasının elmi katibi və sonralar həmin  fakültənin  Tərbiyə işləri üzrə dekan müavini vəzifəsində çalışmışdır. 2005-2014-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin «Hazırlıq»  fa­kül­təsinin dekanı vəzifəsində çalışmışdır. Universitetdə kafedra müdiri və dekan vəzifəsini tutmaq üçün yaradılmış müsabiqə komissiyasının katibidir.  Eyni zamanda Universitetin Həm­kar­lar İttifaqı Komitəsinin sədr müavinidir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Na­zirliyinin Elmi-Metodiki Şurasının «İdarəetmə» bölməsinin, «İçərişəhər» Dövlət Tarix-Memarlıq Qoru­ğu İdarəsinin Ağsaqqallar Şurasının və Beynəlxalq Qa­dınlar Klubunun  üzvüdür. XX əsr «Azərbaycan  qadını» xatirə medalı, Azərbaycan Dövlət İqti­sad Uni­versitetinin «Fəxri fərmanı», Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazir­liyinin «Azər­baycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi» döş nişanı və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən «Tərəqqi» medalı ilə təltif olunmuşdur.
2017-ci ildə “Əməkdar müəllim” adına layiq görülmüşdür.

Eyni zamanda Azərbaycan müəllimlərinin XII qurultayının və Azərbaycan qadınlarının II qurultayının mandatlı nümayəndəsi olmuşdur.

2014-cü ilin aprel ayından etibarən UNEC-in Tələbələrlə iş üzrə prorektoru təyin edilmişdir.

Ailəlidir, iki övladı var.

DSC_0457DSC_0015 (1)DSC_0019IMG_2809WhatsApp Image 2017-03-15 at 12.49.47seadet_xanim2612

“Üçrəngli bayrağım” (08.11.2017)
Şərəfli ömür yolu
 (“Respublika” qəzeti, 05.10.2017)
UNEC könüllüləri ilə görüş keçirilib
 (14.04.2017)

“Əlilliyi olanlar üçün Şağan müalicə pansionatı”nda Novruz şənliyi
 (15.03.2017)

1676 2