rus_dili_gulnara“Rus dili” kafedrasının müdiri dos. Rzayeva Gülnarə Namiq qızı

e-mail: gulnara.rzayeva@unec.edu.az

1960-cı il aprelin 9-da  Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Uinversitetinin (indiki Bakı Dövlət Univеrsitеti) filologiya fakültəsinə daxil olmuş, 1982-ci ildə həmin universiteti  bitirmişdir.

1983-ildən D. Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Univеrsitеti)  “Rus dili” kafedrasında fəaliyyətə başlamış müəllim, bаş müəllim vəzifələrində çalışmışdır. 2008-ci ildən “Rus dili” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

2008-ci ildə namizədlik dissertasiyasını  müdafiə edərək Filologiya  üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini, 2013-cü ildə isə dosent elmi adını almışdır.  2012-ci ildən Bakı Slavyan Universitetinin  doktorantıdır. Hazırda doktorluq dissertasiyası üzərində çalışır.

60-dən artıq  dərslik, dərs vəsaiti, metodik göstəriş, metodik vəsait, proqramı nəşr etdirib. Bunlardan: Русский язык  для студентов экономического вуза (dərslik),  Пособие по развитию профессиональной речи студентов экономических специальностей: (dərs vəsaiti), Русский язык. Развитие  русской  профессиональной речи (dərslik), Учимся русскому языку (dərslik), Русский язык  для студентов заочного отделения (dərs vəsaiti), Сборник тренировочных тестов по русскому языку для студентов экономического вуза (dərs vəsaiti), Azərbaycan dililndə mürəkkəb sintaktik bütövlər (dərs vəsaiti), Пособие по русскому языку для студентов национальных групп (dərs vəsaiti), Методические рекомендации по русскому языку (metodik vəsait),   Краткий курс грамматики русского языка для студентов национальных групп (dərs vəsaiti), Тренировочные тесты по русскому языку для слушателей подготовительного отделения АГЭУ (dərs vəsaiti), Учебное пособие по русскому языку для самостоятельной работы  студентов экономического вуза (dərs vəsaiti), Русский язык в мире экономики (dərs vəsaiti), Русский язык делового общения( dərs vəsaiti),  Программа по русскому языку для студентов экономического вуза с азербайджанским образованием,  Программа по русскому языку для студентов иностранцев (турков), обучающихся  в АГЭУ və s. göstərmək olar.

Respublikada və xaricdə çap olunmuş 70-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.

turk_0006(1)???????????????????????????????IMG_6373???????????????????????????????11167793_10202664834020621_2732114162187550523_nDSC01524kitab666

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı, Beynəlxalq elmi konfranslarda fəal iştirakına görə Təşəkkürnamə ilə təltif edilmişdir.
“Azərbaycan dünyası” beynəlxalq jurnalının idarə heyətinin üzvüdür.

Ailəlidir, iki övladı var.

 

UNEC alimi beynəlxalq konfransda müasir dərs modelindən danışıb (26.05.2017)
UNEC müəllimlərinin Türkiyə universitetlərinə səfəri səmərəli oldu
 (16.02.2017)
Süleyman Dəmirəl Universiteti UNEC müəllimlərinin səfərindən yazıb
 (13.02.2017)

1313 2