Zohrab m

i.e.n., dosent  Zöhrab Həsən oğlu İbrahimov

1960-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1967-cı ildə Oktyabr rayonundakı C.Cabbarlı adına 161 №-li orta məktəbə daxil olmuş, 1977-ci ildə orta məktəbi kamal attestatı ilə bitirmişdir.

1977-ci ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun maliyyə-statistika fakültəsinə qəbul olunmuşdur. 1981-ci ildə Az.XTİ-nu bitirib, təyinatla SSRİ Dövlət Əmək Əmanət Kassaları Azərbaycan respublika Baş İdarəsinin sərəncamına  göndərilmişdir. Bu idarədə əvvəlcə iqtisadçı, sonra isə böyük müfəttiş vəzifələrində işləmişdir. 1984-cü ildə Azərbaycan SSR DİN-nin İnşaat İdarəsinə işə qəbul olunmuşdur. Əvvəlcə böyük mühasib-müfəttiş, sonra isə əmək və əmək haqqının təşkili üzrə I dərəcəli mühəndis vəzifələrində işləmişdir.

1991-ci ildə istehsalatdan ayırlmaqla Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutunun aspiranturasına qəbul olunmuşdur. 1994-cü ildə aspiranturanı bitirdikdən sonra, «Bank işi» kafedrasında müəllim vəzifəsində saxlanılmışdır. 1997-ci ildə dissertasiya işini müdafiə edərək, iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

1998-ci ildə «Bank işi» kafedrasında baş müəllim işləmişdir. 2001-ci ildə isə dosenti vəzifəsinə seçilmişdir. Hal-hazıra kimi «Bank işi» kafedrasının dosenti vəzifəsində işləyir.

XII.2004 – IV.2014 tarixlərində İqtisad Universitetinin Doktorantura şöbəsinin müdiri;
IV.2014 – X.2015 tarixlərində Maliyyə fakültəsinin dekanı vəzifələrində işləmişdir.

DSC_2245DSC_2225

1528 1